XXXIV седмица обикн. време – четвъртък – год. II – 34о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXIV седмица – четвъртък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата откровение на Свети Иван Апостол                  18, 1-2.21-23; 19, 1-3.9а

Аз, Иван, видях да слиза от небето друг Ангел; той имаше голяма власт и земята светна от Неговия блясък.

Той почна да вика със силен глас, като казваше: „Падна, падна великият Вавилон. Той стана жилище на демоните и прибежище на всенечист дух, и гнездо на всяка нечиста и омразна птица.“

Тогава още един Ангел вдигна камък, голям колкото воденичен, хвърли го в морето и каза: „С такъв устрем ще бъде сринат Вавилон, великият град, и не ще го има вече. И глас на свирачи с цитри, на певци, флейтисти и тръбачи няма да се чува повече в тебе! Никакъв художник на каквото и да било изкуство няма вече да се намери в тебе;

няма да се чува у тебе повече и шум на мелници; светлина от светилник няма да се появи повече у тебе, и глас на младоженец и невяста вече няма да се чува в тебе, защото твоите търговци бяха земните велможи, защото чрез твоите магии се заблудиха всички племена.“

След това чух висок глас като глас на многоброен народ на небето, който казваше: „Алилуя, спасение и слава, чест и сила на Господа, нашия Бог, защото решенията му са истинни и праведни. Той осъди великата блудница, която поквари земята със своето блудство, и Той отмъсти за кръвта на Своите раби, загинали от ръката й.“ И повторно казваха: „Алилуя“. И димът й възлиза во веки веков.

И каза ми: „Напиши: Блажени са поканените на сватбеното угощение на Агнеца.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 99, 2.3.4.5 (О: Откр 19, 9а)

 

О Блажени са поканените на сватбеното угощение на Агнеца.

 

Възкликнете на Господа, цяла земйо, служете на Господа с веселие; идете пред лицето Му с възклицание. О

 

Познайте, че Господ е Бог; че Той ни е създал и ние сме Негови, Негов народ и овци от Неговото паство. О

 

Влизайте в Неговите порти със славословие, в Неговите двори – с хваление. Славете Го, благославяйте името Му. О

 

Защото Господ е благ; Неговата милост е вечна, и Неговата истина е в род и род. О

 

О Алилуя. Изправете си и подигнете си главите, защото наближава избавлението ви. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              21, 20-28

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Когато видите Йерусалим обсаден от войски, тогава знайте, че е наближило запустяването Му; тогава ония, които се намират в Юдея, да бягат в планините; и които са в града, да излезат из него; а които са в околностите, да не влизат в него, защото тия дни са на отмъщение, за да се изпълни всичко писано.

А горко на непразните и на кърмачките през ония дни; защото голяма неволя ще бъде на земята, и гняв върху тоя народ; и ще паднат под острието на меча, и ще бъдат откарани в плен по всички народи; а Йерусалим ще бъде тъпкан от езичници, докле се свършат времената на езичниците.

И ще бъдат поличби по слънцето и месечината и по звездите, а по земята тъга у народите от недоумение и от морския шум и вълнение;

тогава човеците ще примират от страх и от очакване онова, което има да връхлети върху вселената, понеже и силите небесни ще се разклатят, и тогава ще видят Сина човечески да иде на облаци, със сила и слава голяма. А когато почне това да се сбъдва, изправете си тогава и подигнете си главите, защото се приближава избавлението ви.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.