XXXIV седмица обикн. време – събота – год. II – 34о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXIV седмица – събота

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Откровение на Свети Иван Апостол                  22, 1-7

Ангел Господен показа на мене, Иван, река с вода на живота, бистра като кристал, изтичаща от престола на Бога и на Агнеца. Посред главната му улица и от двете страни на реката стои дърво на живота, което дава дванайсет пъти плодове, като всеки месец ражда своя плод; листата на дървото служат за изцеление на народите. И не ще има вече никакво проклятие: престолът на Бога и на Агнеца ще бъде в града; Неговите раби ще Му служат и е видят лицето Му, а името Му ще бъде на челата им. И нощ не ще има там, и не ще имат нужда нито от светило, нито от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветлява, и ще царуват во веки веков.

И рече ми: „Тия думи са верни и истински; Господ, Бог на светите Пророци, изпрати Ангела Си, за да покаже на Своите раби, какво трябва да стане наскоро. Ето, ида скоро. Блажен е, който пази пророчествените думи на тая книга.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 94. 1-2.3-5.6-7 (О: 1 Кор 16, 22в и Откр 22, 20)

 

О Маран-ата! Дойди, Господи, Исусе!.

 

Дойдете, да запеем на Господа; да възкликнем към Бога, нашето спасение. Да застанем пред лицето Му със славословие, с песни да възкликнем към Него. О

 

Защото Господ е Бог велик, и Цар велик над всички богове. В Неговата ръка са дълбочините земни. Негови са и върховете планински. Негово е морето, и Той го е създал, и Негови ръце са образували сушата. О

 

Дойдете, да се поклоним и припаднем, и да приклоним колене пред лицето на Господа, нашия Творец, защото Той е Бог наш, и ние сме народ от Неговото паство и овци под Негови ръце. О

 

О Алилуя. Бдете и се молете във всяко време, за да бъдете достой­ни да застанете пред Сина човечески. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              21, 34-36

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Внимавайте над себе си, да не би сърцата ви да бъдат отегчавани с преяждане, пиянство и житейски грижи, и да ви не застигне оня ден внезапно, защото той ще настъпи като примка върху всички живеещи по цялото земно лице; и тъй бъдете будни във всяко време и се молете, за да можете избягна всичко онова, което има да стане, и да се изправите пред Сина Човечески.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.