XXXIV седмица обикн. време – събота – год. I – 34о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXIV седмица – събота

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Даниил                  7, 15-27

Духът ми се разтрепери в мене: аз, Даниил, се уплаших от това и виденията на главата ми ме смутиха. Приближих се до един от предстоещите и го попитах за истинското значение на всичко това.

И той заговори с мене и ми обясни смисъла на казаното: „Тези големи зверове, които са четири, означават, че четирима царе ще се издигнат от земята. След това светиите на Всевишния ще вземат царството и ще го владеят во веки и во веки веков.“

Тогава поисках точно обяснение за четвъртия звяр, който се отличаваше от всички и беше твърде страшен, със железни зъби и медни нокти, пояждаше и трошеше, а остатъците с нозе тъпчеше, а за десетте рога, които бяха на главата му, и за другия, новоизлезлия, пред който паднаха три – за онзи същи рог, на който има очи и уста, що говореха горделиво, и който на глед стана по-голям от другите. Гледах, как този рог водеше борба със светиите и ги надвиваше, докле най-после дойде Старият по дни, и съдът биде даден на светиите на Всевишния, и настъпи време, светиите да завладеят царството.

Върху това той каза: „Четвъртият звяр значи: четвърто царство ще има на земята, отлично от всички царства, което ще пояжда цялата земя, ще я тъпче и ще съкрушава. А десетте рога значат, че от това царство ще се издигнат десет царя, и след това ще се издигне друг, отличен от другите, и ще унизи трима царе, и против Всевишния ще произнася думи и ще угнетява светиите на Всевишния; дори ще замисли да отмени у тях празничните времена и закона, и те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и полувреме.

После ще седнат съдии и ще отнемат от него властта да погубва и да изтребва до край, а царството и властта и царственото величие под цялото поднебесие ще се даде на народа от Светиите на Всевишния;

чието царство е царство вечно, и всички властници ще служат и ще се покоряват на Него.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Дан 3, 82.83.84.85.86.87

 

О Пейте и Го прославяйте на веки.

 

Благословете Господа, синове човешки. Благослови, Израилю, Господа. О

 

Благословете Господа, свещеници Господни. Благословете Господа, раби Господни. О

 

Благословете Господа, духове и души на праведните. Благословете Господа, праведни и смирени по сърце. О

 

О Алилуя. Бдете и се молете във всяко време, за да бъдете достой­ни да застанете пред Сина човечески. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              21, 34-36

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Внимавайте над себе си, да не би сърцата ви да бъдат отегчавани с преяждане, пиянство и житейски грижи, и да ви не застигне оня ден внезапно, защото той ще настъпи като примка върху всички живеещи по цялото земно лице; и тъй бъдете будни във всяко време и се молете, за да можете избягна всичко онова, което има да стане, и да се изправите пред Сина Човечески.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.