XXXIV седмица обикн. време – сряда – год. II – 34о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXIV седмица – сряда

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата откровение на Свети Иван Апостол                  15, 1-4

Аз, Иван, видях друга поличба на небето, голяма и чудна: Седем Ангели, които държаха седемте последни порази, защото с тях се свърши Божият гряв.

И видях като че ли стъклено море, смесено с огън; а ония, които победиха звяра и образа му, белега му и чистото на името му, стояха на това стъклено море и държаха гусли Божии, и пееха песента на Мойсей, Божия раб, и песента на Агнеца, думайки:

„Велики и чудни са Твоите дела. Господи, Боже Вседържителю! Праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете. Кой не ще се побои от Тебе, Господи, и не ще да прослави Твоето име? Защото само Ти си свет; защото всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе; Защото Твоите присъди станаха явни.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 97, 1.2-3ав.7-8.9 (О: Откр 15, Зв)

 

О Велики и чудни са Твоите дела. Господи, Боже Вседържителю.

 

Възпейте на Господа песен нова, защото Той чудеса извърши. Неговата десница и Неговата света мишца Му доставиха победа. О

 

Господ яви Своето спасение, пред очите на народите откри Своята правда. Спомни си Той Своята милост и верността Си към Израилевия дом. О

 

Да шуми морето и онова, що го изпълня, вселената и които живеят в нея. Да ръкопляскат реките, да ликуват с тях планините. О

 

Пред лицето на Господа, защото Той иде да съди земята. Той ще съди вселената праведно, и народите – верно. О

 

О Алилуя. Бъди верен до смърт, казва Господ, и ще ти дам венеца на живота. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              21, 12-19

В онова време Исус рече на учениците Си:

„Ще турят ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предадат в синагоги и в тъмници и ви водят пред царе и управници заради Моето име, а това ще бъде вам за свидетелство. И тъй, турете си на сърце да не обмисляте отрано, що да отговаряте, понеже Аз ще ви дам уста и премъдрост, на която не могат противоречи, нито противостоя всички ваши противници.

Ще бъдете предадени тъй също и от родители и от братя, и от роднини и приятели, и някои от вас ще умъртвят; и ще бъдете мразени от всички, заради Моето име; но и косъм от главата ви няма да загине;

с търпението си ще спасите душите си.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.