XXXIV седмица обикн. време – сряда – год. I – 34о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXIV седмица – сряда

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Даниил                  5, 1-6.13-14.16-17.23-28

В онези дни:

Цар Валтасар даде голям пир на хиляда свои велможи и пред очите на хилядата пи вино. Като вкуси от виното, Валтасар заповяда да донесат златните и сребърни съдове, които Навуходоносор, баща му, бе изнесъл из Иерусалимския храм, за да пият от тях царят, велможите му, жените му и наложниците му.

Тогава донесоха златните съдове, които бяха взети из светилището на дома Божи в Йерусалим; и пиеха от тях царят и велможите му, жените му и наложниците му – пиеха вино и славеха боговете; златни и сребърни, медни и железни, дървени и каменни.

В този същия час подадоха се пръсти от човешка ръка и пише-. ха срещу светилника върху мазилката на стената на царския дворец, и царят видя пръстите на ръката, която пишеше. Тогава царят промени лице; мислите му го смутиха, ставите на бедрата отслабнаха, и коленете му взеха да се удрят едно о друго.

Тогава Даниил отиде при царя, и царят проговори и каза на Дани-ил: „Ти ли си Даниил, един от пленените синове юдейски, които баща ми – царят – доведе от Юдея? Слушал съм за тебе, че в тебе има дух Божи, и светлина, и разум, и висока мъдрост се намира в тебе. За тебе съм слушал, че можеш да обясняваш значението и да развързваш възли; и тъй, ако можеш да прочетеш онова, що е писано, и ми обясниш, какво значи то, ще бъдеш облечен в багреница и на шията ти ще бъде златна верижка, и в царството ще бъдеш трети властник.“

Тогава Даниил отговори и рече на царя: „Даровете ти нека останат у тебе и почестите отдай другиму; а писаното ще прочета на царя и значението ще му обясня. Ти се въздигна против Господа небесни и съдовете от дома Му ти донесоха, и ти и твоите велможи, твоите жени и наложници пихте от тях вино, и ти славеше боговете: сребърни и златни, медни и железни, дървени и каменни, които нито виждат, нито слушат, нито разумяват; а Бога, в чиито ръце е твоето дишане и у когото са всички твои пътища, ти не прослави; заради това са проведени от него тези ръчни пръсти и е начертано това писмо.

И ето, що е начертано: Мене, Текел, Фарес, ето и значението на думите: Мене – изброи Бог царството ти и му сложи край; Текел – теглен си на къпоните и си намерен твърде лек; Фарес – царството ти е разделено и е дадено на Мидиани и Перси.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Дан 3, 62.63.64.65.66.67

 

О Пейте и Го прославяйте на веки.

 

Благословете Господа, слънце и луна. Благославяйте Господа, звезди небесни. О

 

Благославяйте Господа, всички дъждове и роси. Благославяйте Господа, всички ветрове. О

 

Благословете Господа, огън и жар. Благословете Господа, студ и пек. О

 

О Алилуя. Бъди верен до смърт, казва Господ, и ще ти дам венеца на живота. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              21, 12-19

В онова време Исус рече на учениците Си:

„Ще турят ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предадат в синагоги и в тъмници и ви водят пред царе и управници заради Моето име, а това ще бъде вам за свидетелство. И тъй, турете си на сърце да не обмисляте отрано, що да отговаряте, понеже Аз ще ви дам уста и премъдрост, на която не могат противоречи, нито противостоя всички ваши противници.

Ще бъдете предадени тъй също и от родители и от братя, и от роднини и приятели, и някои от вас ще умъртвят; и ще бъдете мразени от всички, заради Моето име; но и косъм от главата ви няма да загине;

с търпението си ще спасите душите си.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.