XXXIV седмица обикн. време – понеделник – год. I – 34о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXIV седмица – понеделник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Даниил                  1, 1-6.8-20

В третата година от царуването на юдейския цар Иоаким дигна се Вавилонският цар Навуходоносор против Йерусалим и го обсади; и предаде Господ в ръката му юдейския цар Иоаким и част от съдовете на дома Божи, и той ги изпрати в земя Сенаар, в дома на своя бог, и внесе тези съдове в съкровищницата на своя бог.

И каза царят на Асфенез, началник на скопците му, да доведе от синовете Израилеви, от царски и княжески род, момци, които нямат никакъв телесен недъг, хубавци на глед и способни за всякаква наука, разбиращи науки и сръчни да служат в царските палати, и да ги научи на халдейски книги и език. И отреди им царят всекидневна храна от царската трапеза и вино, което сам пиеше, и заповяда да ги възпитават три години, след изтичане на които те трябваше да застанат пред царя.

Между тях бяха от юдините синове Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Даниил тури на сърце си да се не осквернява с ястията от царската трапеза и от виното, що пиеше царят, и затова измоли от началника на скопците да го ле принуждава да се осквернява.

Бог даде на Даниил милост и благосклонност у началника на скопците; и началникът на скопците каза на Даниил: „Боя се от господаря, царю, който сам ви отреди храна и питие: ако той види лицата ви по-мършави отколкото у момците, ваши връстници, вие ще турите главата ми в опасност пред царя.“

Тогава Даниил рече на Маласар, когото началникът на скопците бе поставил при Даниил, Мисаил, Анания и Азария: „Направи опит над рабите си: нека десет дни ни дават овошки за храна и вода за питие; и после нека се явят пред тебе нашите лица и лицата на онези момци, които се хранят от царската храна, и след това постъпвай с рабите си, според както видиш.“

Той ги послуша в това и направи опит с тях десет дена, подир десетте дни лицата им се показаха по-хубави и по тяло бяха по-пълни от всички онези момци, които се хранеха с царски ястия; тогава Маласар вземаше тяхното ястие и виното за пиене и даваше им овошки.

И дарува Бог на четиримата тези момци знания и разбиране всяка книга и мъдрост, а на Даниил дарува още да разбира и всякакви видения и сънища. След свършека на дните, когато царят бе заповядал да ги представят, началникът на скопците ги представи на Навуходоносор.

Царят говори с тях и от всички момци не се намери нито един като Даниил, Мисаил и Азария, и почнаха те да служат пред царя. И във всичко, за което се искаше мъдрост и разбиране, за каквото и да ги питаше царят, намираше ги десеторно по-високо от всички влъхви, каквито имаше в цялото му царство.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Дан 3, 52.53.54.55.56

 

О Господи, Ти си хвален и славен и прославен на веки.

 

Благословен си Ти, Господи, Боже на отците ни. И благословено е светото име на Твоята слава. О

 

Благословен си Ти в храма на светата Твоя слава. Благословен си Ти върху престола на Твоето царство. О

 

Благословен си Ти, който видиш бездната и седиш върху Херувими. Благословен си върху твърдта небесна. О

 

О Алилуя. Бъдете будни и готови, защото не знаете в кой час ще дойде Син човечески. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              21, 1-4

В онова време:

Исус погледна и видя богатите, които пускаха своите приноси в съкровищницата; видя също и една бедна вдовица, която пускаше там две лепти.

И рече: „Истина ви казвам, че тая бедна вдовица пусна повече от всички; защото всички тия от излишъка си пускаха приноси за Бога, а тя от немотията си пусна цялата си прехрана, що имаше.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.