XXXIV седмица обикн. време – петък – год. II – 34о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXIV седмица – петък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Откровение на Свети Иван Апостол                  20, 1-4.11-21, 2

Аз, Иван, видях да слиза от небето Ангел с ключа на бездната и голяма верига в ръка. Той хвана дракона, който е древната змия, която е Дяволът и Сатаната, хвърли го в бездната, заключи го и постави печат върху него, за да не прелъстява повече народите, докато изминат хиляда години; след това той трябва да бъде освободен за малко време.

И видях престоли и върху тях седяха тези, на които беше дадено да съдят; видях и душите на обезглавените заради свидетелството им  за Исуса и за словото Божие, и онези, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега му на челото си и на ръцете си. Те оживяха и царуваха с Христа през хилядата години.

И видях голям бял престол и Седящия на него, от чието лице изчезнаха земята и небето, и за тях се място не намери. Видях и мъртвите по записаното в книгите, според делата си. Морето върна мъртвите, които бяха в него; също смъртта и адът върнаха мъртвите, които бяха в тях, и всеки един беше съден според делата си. А смъртта и адът бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт, огненото езеро. Всеки, който не бе записан в „книгата на живота“ беше хвърлен в огненото езеро.

И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя бяха изчезнали, и морето вече го нямаше.

И Аз, Иван, видях светия град Йерусалим, нов, слизащ от небето, от Бога, стъкмен като невяста, пременена за своя мъж.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 83, 3.4.5-6а и 8а (О: откр 21, 3в)

 

О Ето скинията на Бога с човеците.

 

Копнее душата и чезне за Господните двори. Сърцето ми и плътта ми с възторг се стремят към живия Бог. О

 

И птичка си намира жилище, и гургулица – гнездо, дето да положи пилците си; при Твоите олтари. Господи на силните, Царю мой и Боже мой. О

 

Блажени, които живеят в дома Ти, те непрестанно ще Те хвалят. Блажен човек, чиято сила е в Тебе; те минават от сила в сила. О

 

О Алилуя. Изправете си и подигнете си главите, защото наближава избавлението ви. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              21, 29-33

В онова време: Исус каза на учениците Си тази притча: Погледнете смоковницата и всички дървета: кога вече покарат, и вие виждате това, сами знаете, че е вече близо лято. Тъй, и кога видите това да се сбъдва, знайте, че е близо царството Божие. Истина ви казвам, няма да премине тоя род, докле всичко това не се сбъдне.

Небе и земя ще премине, ала думите Ми няма да преминат.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.