XXXIV седмица обикн. време – петък – год. I – 34о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXIV седмица – петък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Даниил                  7, 2-14

Гледах в нощното си видение, и ето, четирите ветрове небесни се бореха на голямото море, и четирите големи звяра излизаха от морето, Неприлични един на друг. Първия беше като лъв, но крилете му орлови; гледах, докле му изскубаха крилете, и биде дигнат от земята и се изправи на нозе като човек, и даде му се човешко сърце.

И ето, още един звяр, втори, приличен на мечка, стоеше откъм едната страна и три глика в устата му, между зъбите му; на него бе казано тъй: „Стани, яж много месо!“ После видях: ето, още един звяр като леопард; на гърба му четири птичи крила, и четири глави имаше този звяр, и дадена му бе власт.

След това гледах в нощните видения, и ето, четвърти звяр, страшен и ужасен и твърде силен; имаше големи железни зъби; той пояжда и троши, а остатъците тъпчи с нозе; Той се отличаваше от всички предишни зверове, и имаше десет рога. Гледах тези рогове, и ето, измежду тях излезе още един малък рог, и три от предишните рогове бяха с корен изтръгнати пред него; и ето, на този рог имаше очи, като човешки очи, и уста, които говореха надуто.

Видях най-сетне, че бидоха поставени престоли, и седна Старият по дни; облеклото му беше бяло като сняг, и космите на главата му – като чиста вълна; престолът му – като огнен пламък, колелата му – като пламтящ огън. Огнена река излизаше и минаваше пред Него;

хиляди хиляди Му служеха и десетки хиляди по десет хиляди престояваха пред Него; съдии седнаха и книги се разтвориха. Видях тогава, че за изречените горделиви думи, каквито рогът говори, звярът бе убит пред очите ми, и тялото му смазано и предадено на огън, за да изгори; и от другите зверове бе отнета властта им, и животът им ще продължи само до време и до срок.

Гледах аз в нощните видения, и ето, на небесни облаци идеше сякаш Син човечески, дойде до Стария по дни и биде доведен при Него. И на него бе дадена власт, слава и царство, за да му служат всички народи, племена и езици; владичеството Му е владичество вечно, което няма да премине, и царството Му не ще се разруши.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Дан 3, 75.76.77.78.79.80.81

 

О Пейте и Го прославяйте на веки.

 

Благословете Господа, планини и хълмове. Благословете Господа, всички израстъци по земята. О

 

Благословете, извори, Господа. Благословете Господа, моря и реки. О

 

Благословете Господа, китове, и всичко, що се движи във водите. Благословете Господа, всички птици небесни. Благословете Господа, синове човешки. О

 

О Алилуя. Изправете си и подигнете си главите, защото наближава избавлението ви. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              21, 29-33

В онова време: Исус каза на учениците Си тази притча: Погледнете смоковницата и всички дървета: кога вече покарат, и вие виждате това, сами знаете, че е вече близо лято. Тъй, и кога видите това да се сбъдва, знайте, че е близо царството Божие. Истина ви казвам, няма да премине тоя род, докле всичко това не се сбъдне.

Небе и земя ще премине, ала думите Ми няма да преминат.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.