XXXIV седмица обикн. време – вторник – год. II – 34о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXIV седмица – вторник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Откровение на Свети Иван Апостол                  14, 14-19

Аз, Иван, видях, и ето, светъл облак, и на облака седеше някой, подобен на Сина човечески, на главата си той имаше златен венец, а в ръката – остър сърп.

И друг Ангел излезе от храма и извика с висок глас на онзи, който седеше на облака: „Прати сърпа си и пожъни, защото дойде часът на жетва, и жетвата на земята е узряла.“ И седналият на облака хвърли сърпа си на земята и земята биде пожъната. А друг Ангел, също така с остър сърп, излезе от храма, който се намираше на небето.

И друг Ангел, който имаше власт над огъня, излезе от жертвеника и със силен глас извика към онзи, който имаше острия сърп, казвайки:

„Прати острия си сърп и обери гроздовете на земното лозе, защото гроздето му узря.“ И Ангелът хвърли сърпа си на земята, обра земното лозе и хвърли гроздето в големия лин на Божия гняв; и стапкан биде линът вън от града, и потече кръв от жлеба дори до юздите на конете, на хиляда шестотин стадии.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 95. 10.11-12.13 (О: 13в)

 

О Господ иде да съди земята.

 

Кажете на народите: „Господ царува“. Затова е твърда вселената, няма да се поклати; Той ще съди народите по правда. О

 

Да се веселят небесата и да тържествува земята, да шуми морето и онова, що го изпълня; Нека се радва полето и всичко, що е в него. Да ликуват всички дъбравни дървета. О

 

Пред лицето на Господа, защото иде, защото Той иде да съди земята. Той ще съди вселената по правда, и народите – по Своята истина. О

 

О Алилуя. Бъди верен до смърт, казва Господ, и ще ти дам венеца на живота. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              21, 5-11

В онова време:

Някои говореха, че храмът е украсен с хубави камъни и приноси, а Исус рече: „Ще дойдат дни, когато от това, що виждате тук, няма да остане камък на камък, който да не бъде сринат.“

И Го попитаха, думайки: „Учителю, а кога ще бъде това и какъв е е белегът, когато ще стане това?“

А Той рече: „Пазете се, да се не прелъстите; защото мнозина ще дойдат в мое име, говорейки, че съм Аз и че времето наближи. Не ходете, прочее, подире им. А кога чуете за войни и бъркотии, да се не уплашите, понеже трябва това да стане първом, ала не веднага ще бъде краят.“

Тогава им рече: Ще въстане народ против народ, и царство против царство. На места ще има големи трусове и глад, и мор, ще има и страхотии, и големи поличби от небето.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.