XXXIV седмица обикн. време – вторник – год. I – 34о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXIV седмица – вторник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Даниил                  2, 31-45

В онези дни: Даниил рече на Навуходоносор:

„Твоето видение, царю, беше такова; ето, някакъв си голям истукан; огромен беше този истукан, той стоеше в извънреден блясък пред тебе и видът му беше страшен. Главата на този истукан беше от чисто злато, гърдите и ръцете му – от сребро, коремът и бедрата му – медни, пищялките му – железни, нозете му, част железни, част глинени.

Ти го гледаше, докле се камък откъсна от планината, без да го е ръка съборила, удари в истукана, в Неговите железни и глинени нозе и ги разби. Това всичко заедно се раздроби: желязо, глина, мед, сребро и злато станаха като прах на лятно гумно, вятърът ги отнесе и диря от тях не остана, а камъкът, който разби истукана, стана голяма планина и изпълни цяла земя.

Ето сънят! Ще кажем пред царя и какво той значи. Ти, царю, цар на царете, на когото Бог небесни дарува царство, власт, сила и слава, и в ръцете ти даде всички синове човешки, дето и да живеят, всички зверове земни и птици небесни и те постави господар над всички тях, ти си тази златна глава!

След тебе ще се дигне друго царство, по-долно от твоето, и още трето царство, медно, което ще владее над цяла земя; а четвъртото царство ще бъде яко като желязо. Защото, както желязото троши и дроби всичко, тъй и то, като всесъкрушаващо желязо, ще дроби и съкрушава.

А дето си видял нозете и пръстите на нозете, направени част от грънчарска глина и част от желязо, то ще е царство разделено, и в него ще остане нещо от якостта на желязото, понеже ти си видял желязо, смесено с грънчарска глина. И както пръстите на нозете бяха част от желязо и част от глина, тъй и царството ще бъде отчасти яко, отчасти крехко. А дето си видял желязо, смесено с грънчарска глина, това значи, че те ще се смесят чрез човешкото семе, но не ще се слеят едно в друго, както желязо не се смесва с глина.

И в дните на онези царства Бог небесни ще въздигне царство, което во веки не ще се разруши, и това царство няма да бъде предадено на друг народ; то ще съкруши и разруши всички царства, а само ще стои вечно. Понеже ти видя, че камъкът бе откъснат от планината не с ръце и раздроби желязо, мед, глина, сребро и злато. Великият Бог даде на царя да знае, какво ще бъде след това, и верен е този сън, и точно е неговото тълкуване.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Дан 3, 57.58.59.60.61

 

О Пейте и Го прославяйте на веки.

 

Ангели Господни, благословете Господа. Благословете, небеса, Господа. О

 

Благословете Господа, всички води, които сте по-високо от небесата. Благословете Господа, всички сили Господни. О

 

О Алилуя. Бъди верен до смърт, казва Господ, и ще ти дам венеца на живота. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              21, 5-11

В онова време:

Някои говореха, че храмът е украсен с хубави камъни и приноси, а Исус рече: „Ще дойдат дни, когато от това, що виждате тук, няма да остане камък на камък, който да не бъде сринат.“

И Го попитаха, думайки: „Учителю, а кога ще бъде това и какъв е е белегът, когато ще стане това?“

А Той рече: „Пазете се, да се не прелъстите; защото мнозина ще дойдат в мое име, говорейки, че съм Аз и че времето наближи. Не ходете, прочее, подире им. А кога чуете за войни и бъркотии, да се не уплашите, понеже трябва това да стане първом, ала не веднага ще бъде краят.“

Тогава им рече: Ще въстане народ против народ, и царство против царство. На места ще има големи трусове и глад, и мор, ще има и страхотии, и големи поличби от небето.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.