XXXIV обикновена седмица литургия

XXXIV СЕДМИЦА ПРЕЗ ГОДИНА

 

Входен Антифон                                 Откр. 5, 12; 1, 6

Достоен е закланият Агнец да приеме силата и богатството, премъдростта и могъществото, честта, славата и благословението. На Него да бъде слава и величество во веки веков.

В неделя казва се Слава

 

Колекта

Всемогъщи вечни Боже, който пожела да възобновиш всичко в Твоя Син, Цар на Вселената, направи в добротата Си цялото творение, освободено от робството на греха, да служи на Твоето величие и безспирно да Те възхвалява. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете.


А Отче, който постави твоя Син като единствен цар и пастир на всички люде, за да построиш в бурните сьбития на историята твоето царство на любов, подхранвай в нас сигурността на вярата, че един ден, унищожзвайки и последния враг – смъртта – той ще ти предаде делото на своето изкупление, за да бъдеш всичко вьв всички. Той е Бог и с тебе живее…

В Боже, източник на всяко бащинство, който изпрати твоя Син да ни направи участници в неговото царствено свещенство, осветли нашия дух, за да разберем че да служиш значи да царуваш, и да изповядваме със живота, отдаден за братята, нашата верност кьм Христа, пьрвороден измежду мъртвите и господар на всички земни власти. Той е Бог…

С Боже Отче, които ни повика да царуваме с тебе в правда и любов, освободи ни от властта на мрака; стори да вървим по следата на твоя Син и като него да отдаваме живота си от любовта към братята, сигурни, че ще споделяме неговата слава в рая. Той е Бог…


Над даровете

Господи, принасяме Ти Жертвените дарове на човешкото по­ми­рение и смирено Ти се молим, Твоят Син да даде на всич­ки народи даровете на единство и мир. Чрез Христа нашия Гос­под.

 

Причастен Антифон                                   Пс. 28, 10-11

Господ ще седне като Цар за винаги. Господ ще благослови с мир Своя народ.


А Срв 25,31-32

„Син човечески ще дойде в славата си, за да съди всички народи.

В Ив 18,37

„Аз съм цар и дойдох в света, за да свидетелствувам за истината.“

С Лк 23,42-43

„Исусе, спомни си за мене, кога дойдеш в твоето царство.“ „Днес ще бъдеш с мене в рая.“


Следпричастна

След като приехме Хляба на безсмъртието, молим Ти се, Боже наш Отче, ние, които се стремим, да сме послушни на запове­дите на Христа, да можем да живеем с Него без край в Него­вото Царство. Който живее и царува през всички векове на вековете.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.