XXXIII седмица обикн. време – четвъртък – год. II – 33о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXIII седмица – четвъртък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Откровение на Свети Иван Апостол                  5, 1-10

Аз, Иван, видях в десницата на Седящия върху престола книга, написана отвътре и отвън, запечатана със седем печата.

И видях силен Ангел, който викаше с висок глас: „Кой е достоен да разгърне книгата и да снеме печата й?“

И никой не можеше, нито от небето, нито на земята, нито под земята, да разгърне книгата, нито да я гледа, и аз плаках много, че никой се не намери достоен да разгърне и прочете тая книга, нито да я гледа.

И един от старците ми рече: „Не плачи; ето, лъвът, който е от Юдиното коляно, коренът Давидов, победи и може да разгърне книгата и да снеме седемте й печата.“

Погледнах, и ето, сред престола и четирите животни изсред старците стоеше Агнец, като заклан, със седем рога и седем очи, които са седемте духове Божии, разпратени по цялата земя. Той дойде и взе книгата от десницата на оня, който седеше на престола. И като взе книгата четирите животни и двайсет и четирите старци паднаха пред Агнеца, държейки всеки от тях гусли и златни чаши, пълни с тамян, които са молитвите на светиите; и пееха нова песен, думайки: „Достоен си да вземеш книгата и да снемеш печата й, защото Ти бе заклан и със своята кръв ни изкупи за Бога от всяко коляно и език, народ и племе, и ни направи пред нашия Бог царе и свещеници; и ще царуваме на земята.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 149, l-2.3-4.5-6a. и 9в (О: Откр 5, 10)

 

О Направи ни пред нашия Бог царе и свещеници.

 

Пейте на Господа песен нова; хвала на Него в събранието на светиите. Да се весели Израил за своя Създател; и синовете на Сион да се радват за своя цар. О

 

Да хвалят името Му с хора, с тимпан и гусли да Му пеят. Защото Господ благоволи към Своя народ, прославя смирените със спасение. О

 

Да тържествуват светиите в слава, да се радват върху леглата си. Славословия към Бога да бъдат в устата им: тази чест е за всички Негови светии. О

 

О Алилуя. Не ожесточавайте днес сърцата си, но слушайте гласа на Господа. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              19, 41-44

В онова време:

Когато Исус се приближи до Йерусалим и видя града, заплака за него и рече: „Да беше и ти узнал поне в този ден, какво служи за твой мир! Но сега това е скрито от очите ти.

Понеже ще настанат за тебе дни, и враговете ти ще те обиколят с окопи и ще те окръжат, и ще те стеснят отвред, и ще съсипят тебе и децата ти в тебе, и няма да оставят в тебе камък на камък, понеже ти не узна времето, когато беше посетен.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.