XXXIII седмица обикн. време – четвъртък – год. I – 33о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXIII седмица – четвъртък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из първата книга Макавейска                  2, 15-29

В онези дни:

Дойдоха пратените от цар Антиох да принуждават побегналите в град Модин към отстъпничество, за да принесат жертва; и мнозина от Израил се прилепиха към тях, а Мататия и синовете му утраяха.

И отговориха дошлите от царя и казаха на Мататия: „Ти си вожд и велик в този град, и подкрепят те синове и братя. Пристъпи, прочее, сега пръв и изпълни царската заповед, както направиха всички народи и юдейските мъже и останалите в Йерусалим, и ще бъдеш ти и домът ти в числото на царските приятели, и ти и твоите синове ще бъдете почетени и със сребро, и със злато, и с много дарове.“

Отговори Мататия и каза с висок глас: „Ако и всички народи в царството на цар Антиох послушат него и отстъпят всеки от богослужението на своите бащи, и се съгласяват със заповедите му, то аз и моите синове и моите братя ще постъпваме според завета на нашите бащи. Пази, Боже, да оставим закона и постановленията! Не ще по­слушаме думите на цар Антиох да остъпим от нашето богослужение на дясно или на ляво.“

Когато той престана да говори тези думи, приближи се мъж юдеин пред очите на всички, за да принесе според царската заповед идолска жертва върху жертвеника, който беше в Модин. Като видя това, Мататия възревнува, затрепери вътрешността му, яростта му пламна зарад закона, и, като се притече, той го уби при жертвеника. И в същото време уби царския човек, който принуждаваше да принасят жертва, и разруши жертвеника, и възревнува той за закона, както това направи Финеес със Замври, сина на Салома.

И възкликна Мататия в града с висок глас: „Всеки, който милее за закона и стои в завета, да тръгне след мене!“ И побегна сам и синовете му в планините, като оставиха всичко, което имаха в града.

Тогава мнозина, предани на правдата и закона, отидоха в пустинята.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 49, 1-2.5-6.14-15 (О: 23в)

 

О Който следи Твоя път, нему ще се яви Божие спасение.

 

Бог на боговете. Господ заговори, и призовава земята от изгрев слънце до запад. От Сион, връх на красота, се явява Бог. О

 

„Съберете се при Мене, Моите светии, които при жертва са стъпили в завет с Мене.“ И небесата ще прогласят Неговата правда, защото този съдия е Бог. О

 

Принеси жертва Богу хвала и отдай на Всевишния твоите оброци; и Ме призови в скръбен ден; Аз ще те избавя, и ти ще Ме прославиш.“ О

 

О Алилуя. Не ожесточавайте днес сърцата си, но слушайте гласа на Господа. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              19, 41-44

В онова време:

Когато Исус се приближи до Йерусалим и видя града, заплака за него и рече: „Да беше и ти узнал поне в този ден, какво служи за твой мир! Но сега това е скрито от очите ти.

Понеже ще настанат за тебе дни, и враговете ти ще те обиколят с окопи и ще те окръжат, и ще те стеснят отвред, и ще съсипят тебе и децата ти в тебе, и няма да оставят в тебе камък на камък, понеже ти не узна времето, когато беше посетен.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.