XXXIII седмица обикн. време – събота – год. II – 33о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXIII седмица – събота

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Откровение на Свети Иван Апостол                  11, 4-12

На мен, Иван, бе казано: „Това са моите двама свидетели; това са двете маслинени дървета и двата светилника, които стоят пред Господа на земята. И ако някой иска да причини зло на пророците, огън ще излезе из устата им и ще погълне враговете им; ако някой иска да им причини зло, така трябва той да бъде убит. Те имат власт да затворят небето, за да не вали дъжд в дните на тяхното проповядване;

те имат власт над водите да ги превръщат в кръв и да громят земята с всякакъв удар, колчем пожелаят.

И след като завършат свидетелствуването си, зверът, който излиза из бездната, ще встъпи в бой, ще ги победи и убие. И труповете им ще останат на стъгдите в големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, където и техният Господ бе разпънат. Много от народите и колената, от разни езици и народности ще гледат труповете им три дни и половина и не ще позволят да бъдат положени труповете им в гробове. Жителите на земята ще се радват за тях и ще се развеселят; ще си пращат взаимно дарове; защото тези двама пророци бяха наказвали жителите на земята.

И след трите и половина дни в тях ще влезе дух на живот от Бога;

и ще се изправят на нозете си, и голям страх ще обвземе онези, които ги гледаха.

Тогава ще чуят висок глас от небето да им казва: „Възлезте тук!“ И ще възлезат на небето в облак и враговете ще ги видят.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 143, 1.2.9-10 (О: 1a)

 

О Благословен Господ, моя твърдина.

 

Благословен Господ, моя твърдина, който учи ръцете ми на бой и пръстите ми на война. О

 

Моя милост и моя ограда, мое прибежище и мой Избавител, мой щит, и аз се на Него уповавам, той ми подчинява моя народ. О

 

Боже, нова песен ще Ти изпея, на седемструнен псалтир ще възпея Тебе, който даруваш спасението на царете, и избавяш Твоя раб Давид от остър меч. О

 

О Алилуя. Нашият Спасител Исус Христос унищожи смъртта, и озари живота чрез Евангелието. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              20, 27-40

В онова време:

Приближиха се някои от садукеите, които отричат възкресението, и запитаха Исуса, казвайки: „Учителю, Мойсей е предписал: Ако умре братът на някого, който е женен, но бездетен, тогава брат му да вземе неговата жена и да въздигне потомство на брата си. Имаше, прочее, седем братя. Първият взе жена и умря бездетен, и вторият взе жената, но и той умря бездетен; все я третият, тъй също и всички седем, но умряха, без да оставят деца. Най-после умря и жената. И тъй, при възкресението, на кого от тях ще принадлежи тази жена? Понеже и седемте я имаха за жена.“

Исус им отговори: „Чедата на този свят се женят и омъжват; но онези, които ще бъдат намерени достойни да вземат участие на онзи и във възкресението на мъртвите, нито се женят, нито се омъжват; и те не могат вече да умират; те са равни на ангелите и Божии чеда, понеже са чеда на възкресението.

А че мъртвите ще възкръснат, това и Мойсей възвести в разказа при къпината, дето нарече Господа Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов. Но той не е Бог на мъртви, а на живи, защото у него всички

живеят.“

На това някои от книжниците казах: „Учителю, ти говори добре.“ И не смееха вече да запитат за нещо.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.