XXXIII седмица обикн. време – събота – год. I – 33о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXIII седмица – събота

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из първата книга Макавейска                  6, 1-13

В онези дни:

Цар Антиох минаваше през горните области; и узна, че има в Персия град на име Елимаид, прочут с богатство, със сребро и злато, и в него – храм, твърде богат, и че там има златни покривки, брони и оръжия, оставени от Александър, син на Филип, македонски цар, който пръв се възцари над елините. И той дойде и се мъчеше да превземе този град и да го ограби, но не можа, защото гражданите узнаха намерението му. Те се дигнаха против него с войска, и той побегна оттам с голяма скръб и отиде във Вавилон.

Тогава в Персия дойде някой си при него и извести, че пълчищата, които бяха ходили в земята на Юда, са разбити, и че Лисий вървял със силна войска най-напред от всички, но бил разбит от юдеите, и те се усилили с оръжие и с войска и с много плячка, която взели от разбитите от тях войски, и че разрушили гнусотата, която той бе въздигнал над жертвеника в Йерусалим, а светилището, като по-преди оградили с високи стени, също и Ветсура, негов град.

Когато чу царят тези думи, силно се уплаши и се разтревожи, падна в легло и изнемощя от скръб, защото не се сбъдна това, що желаеше.

И много дни прекара там той, защото в него се подновяваше голямата скръб; той мислеше, че умира. Тогава свика всичките си приятели и каза им: „Избяга сънът от очите ми, и сърцето ми изнемогна от скръб. И казах в сърце си: „До каква скръб дойдох аз, и колко голямо е смущението, в което сега се намирам! А бях аз полезен и любим в моето владение. Но сега си спомням злодеянията, които извърших в Йерусалим и как взех всички намиращи се в него златни и сребърни съдове и пращах да изтребват напразно обитателите на Юдея. Сега познах, че заради това ме постигнаха тези беди, и ето, аз загинвам от голяма скръб в чужда земя.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 9, 2-3.4 и 6. 16в и 19 (О: срв 16)

 

О Ще се радвам за спасението от Тебе, Господи.

 

Ще Те славя. Господи, от все сърце; ще възвестявам всички Твои чудеса. Ще се радвам и тържествувам за Тебе, ще възпявам Твоето име. Всевишни. О

 

Когато враговете ми бъдат обърнати назад, ще се препънат и ще погинат пред Твоето лице. Ти възнегодува против народите, погуби нечестивия; името им заличи во век века. О

 

Паднаха народите в ямата, що бяха изкопали; в примката, що бяха скрили, се оплете ногата им. Защото не за винаги ще бъде забравен сиромахът, и надеждата на бедния не до край ще загине. О

 

О Алилуя. Нашият Спасител Исус Христос унищожи смъртта, и озари живота чрез Евангелието. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              20, 27-40

В онова време:

Приближиха се някои от садукеите, които отричат възкресението, и запитаха Исуса, казвайки: „Учителю, Мойсей е предписал: Ако умре братът на някого, който е женен, но бездетен, тогава брат му да вземе неговата жена и да въздигне потомство на брата си. Имаше, прочее, седем братя. Първият взе жена и умря бездетен, и вторият взе жената, но и той умря бездетен; все я третият, тъй също и всички седем, но умряха, без да оставят деца. Най-после умря и жената. И тъй, при възкресението, на кого от тях ще принадлежи тази жена? Понеже и седемте я имаха за жена.“

Исус им отговори: „Чедата на този свят се женят и омъжват; но онези, които ще бъдат намерени достойни да вземат участие на онзи и във възкресението на мъртвите, нито се женят, нито се омъжват; и те не могат вече да умират; те са равни на ангелите и Божии чеда, понеже са чеда на възкресението.

А че мъртвите ще възкръснат, това и Мойсей възвести в разказа при къпината, дето нарече Господа Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов. Но той не е Бог на мъртви, а на живи, защото у него всички

живеят.“

На това някои от книжниците казах: „Учителю, ти говори добре.“ И не смееха вече да запитат за нещо.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.