XXXIII седмица обикн. време – сряда – год. II – 33о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXIII седмица – сряда

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Откровение на Свети Иван Апостол                  4, 1-11

Аз, Иван, погледнах, и ето, врата отворена на небето, и предишният глас, който бях чул като от тръба, която говореше с мене, каза:

„Изкачи се тук, и ще ти покажа, какво трябва да стане след това.“ И веднага бях обзет от дух; и ето, на небето стоеше престол, и на престола седеше някой.

Който седеше, наглед приличаше на камък яспис и сардис, а около престола имаше и дъга, която наглед приличаше на смарагд. Около престола пък имаше двайсет и четири престола; а на престолите видях . седнали двайсет и четири старци, облечени с бели дрехи, и на главата си имаха златни венци. И от престола излизаха светкавици, гръмотевици и гласове; а пред престола горяха седем огнени светила, които са седемте Божии духове.

И пред престола имаше стъклено море, подобно на кристал; а сред престола и около престола – четири животни, отред и отзад пълни с очи. Първото животно приличаше на лъв, второто животно – на теле, третото животно имаше лице като на човек, а четвъртото животно приличаше на хвърчащ орел.

А четирите животни имаха всяко по шест крила наоколо си, а извътре бяха пълни с очи, и без почивка денем и нощем възклицаваха:

„Свят, Свят, Свят е Господ Бог Вседържител, който е бил, който е и който иде.“ А когато животните въздаваха слава, чест и благодарност на Седналия на престола, на Живеещия во веки веков, двайсет и четирите старци падаха пред Седналия на престола, покланяха се на Живеещия во веки да приемаш славата, честта и силата, защото Ти си сътворил всичко, и по Твоя воля всичко съществува и е сътворено.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 150, 1-2.3-4.5-6 (О: Окр 5, 8в)

 

О Свет, Свет, Свет е Господ Бог Вседържител.

 

Хвалете Господа в Неговата светия, хвалете Го в крепостта на силата Му. Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. О

 

Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли, хвалете Го с тимпан и хора, хвалете Го със струни и органи. О

 

Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа. О

 

О Алилуя. Аз ви избрах от света, за да идете и да принесете плод, и плодът ви да пребъдва, казва Господ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              19, 11-28

В онова време:

Понеже беше близо до Йерусалим и хората мислеха, че тозчас ще се яви царството Божие, Исус каза още една притча.

И рече: „Някой си благороден човек заминаваше за далечна страна, да получи за себе си царство и да се върне.

И като повика десет свои слуги, даде им десет мини и им рече:

„Търгувайте, докле се завърна.“

Но гражданите му го мразеха, и изпратиха след него пратеници, като казваха: „Не искаме той да царува над нас.“

И когато се той завърна, след като прие царството, каза да му повикат ония слуги, на които бе дал парите, за да узнае, кой какво е припечелил.

Дойде първият и рече: „Господарю, твоята мина припечели десет мини.“ И му рече: „Хубаво, добри рабе, задето ти ми беше верен в твърде малко, бъди властник над десет града.“

Дойде вторият и рече: „Господарю, твоята мина принесе пет мини.“ Рече и на тоя: „И ти бъди над пет града.“

Дойде и друг и рече: „Господарю, ето твоята мина, която пазих в кърпа, понеже се боях от тебе, защото ти си жесток човек: взимаш, което ти не си турил, и жънеш, което не си посеял.“

Господарят му рече: „С твоите уста ще те съдя, лукави рабе; ти знаеше, че съм жесток човек, взимам, което не съм турил, и жъна, което не съм посеял; тогава, защо не даде парите ми в банката, та аз, като дойда, да ги получа с лихва?“

И рече на присъствуващите: „Вземете от него мината и я дайте на оня, който има десет мини.“

И му рекоха: „Господарю, той има десет мини!

„Защото, казвам ви, всекиму, който има, ще се даде, а на онзи, който няма, ще се отнеме и това, що има. А ония мои врагове, които не искаха да царувам над тях, доведете тук и посочете пред мене.“

И като каза това. Той тръгна по-нататък, възлизайки за Йерусалим.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.