XXXIII седмица обикн. време – сряда – год. I – 33о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXIII седмица – сряда

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из първата книга Макавейска                  7, 1.20-31

В онези дни:

Бяха хванати тъй също седем братя с майка им и принуждавани бяха от царя да ядат непозволено свинско месо, като ги мъчеха с бичове и жили.

Но най-достойна за очудване и за славна памет беше майката, която, гледайки как седемте й синове бяха умъртвени в един ден, благодушно търпеше това с надежда на Господа. Изпълнена с доблестни чувства и подкрепяйки женското сърце с мъжки дух, тя насърчаваше всекиго от тях на бащин език и думаше им: „Аз не зная, как сте се намерили в утробата ми: аз не съм дала дух и живот; не чрез мене се е образувал съставът на всекиго. Затова Творецът на света, който е образувал човешката природа и е наредил произхода на всички, пак милостно ще ви даде дух и живот, понеже вие сега не щадите себе си за Неговите закони.“

Антиох пък, мислейки, че го презират, и схващайки тези думи за свое поругание, убеждаваше най-младия, който още оставаше, не само с думи, но и с клетвени уверения, че го има за приятел и ще му повери почетни длъжности. Но понеже момъкът никак не чуваше, царят повика майка му и я убеждаваше да посъветва сина си да се запази.

След много убещавания тя се съгласи да придума сина си. Но, като се наведе към него и смеейки се на жестокия мъчител, тя говореше тъй на бащин език: „Синко, смили се над мене, която съм те девет месеци в утроба носила, три години с мляко кърмила, откърмила, отгледала и възпитала. Моля те, синко, погледай небето и земята, и, като видиш всичко, що е по тях, познай, че всичко това е сътворил Бог от нищо, и, достоен за братята си, приеми смърт, за да те придобия пак по милост Божия с твоите братя.“

Докле още говореше тя, момъкът каза: „Какво чакате вие? Аз се не покорявам на царската заповед, а се покорявам на заповедта на закона, даден на отците ни чрез Мойсей. А ти, който си измислил всякакви злини за евреите, не ще избегнеш от Божиите ръце.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 16, 1.5-6.8вси 15 (О: 15в)

 

О Когато се събуждам, с Твоя образ ще се насищам. Господи.

 

Чуй, Господи правдата ми, послушай вика ми. Приеми молба от нелъжливи уста. О

 

Утвърди крачките ми по Твоите пътища, да се не поклатят стъпките ми. Към Тебе викам, защото Ти ще ме чуеш, Боже; приклони ухото си към мене, чуй моите думи. О

 

Пази ме като зеница на око; скрий ме в сянката на Твоите криле. Аз пък ще гледам с правда на Твоето лице, когато се събуждам, с Твоя образ ще се насищам. О

 

О Алилуя. Аз ви избрах от света, за да идете и да принесете плод, и плодът ви да пребъдва, казва Господ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              19, 11-28

В онова време:

Понеже беше близо до Йерусалим и хората мислеха, че тозчас ще се яви царството Божие, Исус каза още една притча.

И рече: „Някой си благороден човек заминаваше за далечна страна, да получи за себе си царство и да се върне.

И като повика десет свои слуги, даде им десет мини и им рече:

„Търгувайте, докле се завърна.“

Но гражданите му го мразеха, и изпратиха след него пратеници, като казваха: „Не искаме той да царува над нас.“

И когато се той завърна, след като прие царството, каза да му повикат ония слуги, на които бе дал парите, за да узнае, кой какво е припечелил.

Дойде първият и рече: „Господарю, твоята мина припечели десет мини.“ И му рече: „Хубаво, добри рабе, задето ти ми беше верен в твърде малко, бъди властник над десет града.“

Дойде вторият и рече: „Господарю, твоята мина принесе пет мини.“ Рече и на тоя: „И ти бъди над пет града.“

Дойде и друг и рече: „Господарю, ето твоята мина, която пазих в кърпа, понеже се боях от тебе, защото ти си жесток човек: взимаш, което ти не си турил, и жънеш, което не си посеял.“

Господарят му рече: „С твоите уста ще те съдя, лукави рабе; ти знаеше, че съм жесток човек, взимам, което не съм турил, и жъна, което не съм посеял; тогава, защо не даде парите ми в банката, та аз, като дойда, да ги получа с лихва?“

И рече на присъствуващите: „Вземете от него мината и я дайте на оня, който има десет мини.“

И му рекоха: „Господарю, той има десет мини!

„Защото, казвам ви, всекиму, който има, ще се даде, а на онзи, който няма, ще се отнеме и това, що има. А ония мои врагове, които не искаха да царувам над тях, доведете тук и посочете пред мене.“

И като каза това. Той тръгна по-нататък, възлизайки за Йерусалим.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.