XXXIII седмица обикн. време – понеделник – год. II – 33о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXIII седмица – понеделник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от книгата Откровение на Свети Иван Апостол                  1, 1-4; 2, 1-5а

Откровение на Исуса Христа, що му даде Бог, за да покаже на рабите Си онова, „което трябва да стане скоро“, и Той го яви, като го изпрати чрез Ангела Си на своя раб Иван, който възвести словото Божие и свидетелството Исус Христово, и всичко, що е видял. Блажен е оня, който чете, и ония, които слушат думите на пророчеството и пазят писаното в него; защото времето е близо.

Иван – до седемте Църкви, които са в Асия: благодат вам и мир от Оня, който е, и който е бил, и който иде, и от седемте духове, които са пред Неговия престол.

Чух Господа, който ми каза: „На Ангела на Ефеската църква напиши: Тъй казва Оня, който държи седемте звезди в десницата Си, който ходи посред седемте златни светилника: зная делата ти, труда ти, и търпението ти, и че не можеш да търпиш лошите; зная, че си из­питал ония, които наричат себе си Апостоли, а не са, и си ги намерил лъжци; че си претърпял и имаш търпение, че за името Ми си се трудил и не си се уморил.

Но имам нещо против тебе, задето остави първата си любов. Помни, прочее, откъде си паднал, и се локай и върши предишните си дела.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 1, 1-2.3.4-6 (О: Откр 2, 7в)

 

О На победителя ще дам да яде от дървото на живота.

 

Блажен е онзи човек, който не отида в събранието на нечестивците в пътя на грешници не стои и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

 

И ще бъде той като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време, и чийто лист не увехва, и във всичко, що върши, ще успее. О

 

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. защото Господ знае пътищата на праведните, а пътя на нечестивците ще погине. О

 

О Алилуя. Аз съм светлината на света, казва Господ; който Ме последва, ще има светлината на живота. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              18, 35-43

В онова време:

Когато Исус наближи до Иерихон, един слепец седеше край пътя и просеше; и като чу да минава край него народ, попита: „Какво е това?“ Обадиха му, че Исус Назорей минава.

Тогава той завика и каза: „Исусе, Сине Давидов, помилвай ме!“ Тия, които вървяха напред, смъмриха го, за да мълчи; но той още по-високо викаше: „Помилвай ме. Сине Давидов!“

Исус се спря и заповяда да Му го доведат.

И когато оня се приближи до Него, попита го: „Какво искаш да ти сторя?“

Той рече: „Господи, да прогледам.“

Исус му рече: „Прогледай, твоята вяра те спаси.“

И той веднага прогледна и тръгна след Него, следвайки Бога. И целият народ, като видя това, въздаде Богу хвала.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.