XXXIII седмица обикн. време – понеделник – год. I – 33о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXIII седмица – понеделник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из първата книга Макавейска                  1, 11-16.43-45.57-60.65-67

В онези дни:

Излезе коренът на злото – Антиох Епифан, син на цар Антиох, който беше заложник в Рим; той се възцари в сто и тридесет и осмата година на елинското царство.

В онези дни излязоха от Израил беззаконни синове и убеждаваха мнозина, думайки: „Да идем и да свържем съюз с околните народи, защото откакто се отделихме от тях, ни постигнаха много бедствия.“ И поправиха им се тези думи в техните очи. Неколцина от народа пожелаха и отидоха при царя; и той им даде право да извършват езическите наредби. Те построиха в Йерусалим училище според езическия обичай, установиха у себе си необрезание, отстъпиха от светия завет, съединиха се с езичниците и се предадоха, за да правят зло.

Цар Антиох писа на цялото си царство, всички да бъдат един народ и всеки да остави своя закон. И съгласиха се всички народи според думите на царя, и мнозина от Израил приеха неговото идолослужение, принесоха жертви на идолите и оскверниха съботата.

В петнадесетия ден на месец Хаслев, в сто и четиридесет и петата година, поставиха върху жертвеника мерзост на запустение и наоколо в юдейските градове направиха жертвеници, а пред вратите на къщите и в улиците извършваха кадение; книгите на закона, които намираха, късаха и изгаряха в огън; у когото пък намираха книгата на завета и който се придържаше о закона, този, според царската заповед предаваха на смърт.

Но мнозина в Израил останаха твърди и се удържаха, за да не ядат нечисто, и предпочетоха да умрат, за да не се осквернят с храната и да не похулят светия завет, – и умираха. И биде твърде голям гняв над народа.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 118, 53.61.134.150.155.158 (О: 88)

 

О Оживи ме. Господи, и ще пазя Твоите устави.

 

Ужас ме обхваща при вида на нечестивците, които напущат Твоя закон. Примките на нечестивците ме окръжиха, но аз не забравих Твоя закон. О

 

Избави ме от човешко потисничество, и ще пазя Твоите заповеди. Приближиха се до онези, които замислят лукавство, далече са те от Твоя закон. О

 

Далече от нечестивците спасението, защото не търсят Твоите наредби. Виждам отстъпниците и се съкрушавам, понеже те не пазят Твоето слово. О

 

О Алилуя. Аз съм светлината на света, казва Господ; който Ме последва, ще има светлината на живота. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              18, 35-43

В онова време:

Когато Исус наближи до Иерихон, един слепец седеше край пътя и просеше; и като чу да минава край него народ, попита: „Какво е това?“ Обадиха му, че Исус Назорей минава.

Тогава той завика и каза: „Исусе, Сине Давидов, помилвай ме!“ Тия, които вървяха напред, смъмриха го, за да мълчи; но той още по-високо викаше: „Помилвай ме. Сине Давидов!“

Исус се спря и заповяда да Му го доведат.

И когато оня се приближи до Него, попита го: „Какво искаш да ти сторя?“

Той рече: „Господи, да прогледам.“

Исус му рече: „Прогледай, твоята вяра те спаси.“

И той веднага прогледна и тръгна след Него, следвайки Бога. И целият народ, като видя това, въздаде Богу хвала.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.