XXXIII седмица обикн. време – петък – год. II – 33о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXIII седмица – петък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Откровение на Свети Иван Апостол                  10, 8-11

Аз, Иван, чух отново глас от небето, който ми заговори и каза:

„Иди и вземи разгънатата книжка в ръцете на Ангела, който седи на морето и на земята.“

И отидох при Ангела и му рекох да ми даде книжката, а той ми рече: „Вземи и я изяж, и в корема ти ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед.“ И взех книжката от ръката на Ангела и я изядох; и в устата ми беше сладка като мед; а когато я изядох, стана ми горчиво в корема.

И ми каза: „Трябва пак да пророкуваш между много народи и племена, езици и царе.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 118, 14.24.72.103.111.131. (О: 103а)

 

О Колко са сладки на гърлото ми Твоите думи.

 

В пътя на Твоите откровения се радвам, като на всяко богатство. Твоите откровения са моя утеха, и Твоите устави “ мои съветници. О

 

Законът на Твоите уста е за мене по-добър от хиляди късове сребро и злато. Колко са сладки на гърлото ми Твоите думи, по-сладки от мед на устата ми. О

 

Твоите откровения приех като вечно наследие, защото те са радост на сърцето ми. Отварям уста и въздишам, защото жадувам за Твоите заповеди. О

 

О Алилуя. Моите овци слушат гласа ми, казва Господ, и Аз ги познавам, и те вървят подир менеа. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              19, 45-48

В онова време:

Исус влезе в храма и почна да пъди ония, които продаваха и купуваха в него, и им казваше: „Писано е: „Домът Ми е дом за молитва“, а вие го направихте разбойнически вертеп.“

И поучаваше всеки ден в храма. А първосвещениците и книжниците и народните старей търсеха да Го убият, и не намираха, какво да Му сторят; защото целият народ Му беше привързан и Го слушаше.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.