XXXIII седмица обикн. време – петък – год. I – 33о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXIII седмица – петък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из първата книга Макавейска                  4, 36-37.52-59

В онези дни:

Юда и братята му казаха: „Ето, нашите врагове са смазани, да се възкачим да очистим и възобновим светилището.“ Тогава се събра цялото опълчение и се качиха на планината Сион.

На двадесет и петия ден на деветия месец (това е месец Хаслев), в сто и четиридесет и осмата година, станаха рано и принесоха жертва според закона върху новонаправения жертвеник за всесъжения. Тогава в самия онзи ден, в който езичниците оскверниха жертвеника, се възобнови той с песни, с цитри, гусли и кимвали.

И целият народ падна ничком и се молеха и изпращаха благодарност към Онзи, който им помогна. Тъй осем дена извършваха с веселба възобновяването на жертвеника, принасяха всесъжения и възнасяха жертва за спасение и за хвала: и украсиха предната страна на храма със златни венци и щитове, възобновиха вратата и скривалищата и направиха за тях двери.

И бе твърде голяма радост у народа, и премахнаха се хулите на езичниците. И нареди Юда, и братята му, и цялото събрание на Израил, дните за обновата на жертвеника да се празнуват с веселие и радост в свое време, всяка година осем дена, от двадесетия ден на месец Хаслев.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 29, 10.11авс.11д.12а.12всд (О: 13в)

 

О Хвалим Твоето величествено име. Господи.

 

Благословен си Ти, Господи, Боже на нашия Отец Израил, от века и до века. О

 

Твое е, Господи, и величие, и сила, и слава, и победа и блясък; и всичко, що е на небесата и на земята, е Твое. О

 

Твое е, Господи, царството, и Ти стоиш над всичко отгоре като Вла-стител. От Тебе е богатство и слава. О

 

Ти владичествуваш над всичко, в Твоя ръка е и сила и крепост, и в Твоя власт е да въздигнеш и укрепиш всичко. О

 

О Алилуя. Моите овци слушат гласа ми, казва Господ, и Аз ги познавам, и те вървят подир мене. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              19, 45-48

В онова време:

Исус влезе в храма и почна да пъди ония, които продаваха и купуваха в него, и им казваше: „Писано е: „Домът Ми е дом за молитва“, а вие го направихте разбойнически вертеп.“

И поучаваше всеки ден в храма. А първосвещениците и книжниците и народните старей търсеха да Го убият, и не намираха, какво да Му сторят; защото целият народ Му беше привързан и Го слушаше.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.