XXXIII седмица обикн. време – вторник – год. II – 33о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXIII седмица – вторник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Откровение на Свети Иван Апостол                  3, 1-6.14-22

Аз, Иван, чух Господа, който ми казваше:

„На Ангела на Сардийската Църква напиши: Тъй казва оня, който има седемте духове Божии и седемте звези: Зная твоите дела; носиш име, че си жив, а си мъртав. Буден бъди и укрепява останалото, което не е за умиране, защото не намерих делата ти съвършени пред Моя Бог.

Помни, прочее, как си приел и чул, и пази, и се покай. Ако ли не бъдеш буден, ще дойда върху тебе като крадец, и няма да узнаеш, в кой час ще дойда върху тебе.

Но в Сарди имаш няколко души, които не са осквернили дрехите си; те ще ходят с Мене в бели дрехи, понеже са достойни.

Който побеждава, той ще се облече с бели дрехи, и няма да залича името му от книгата на живота, а ще изповядам името му пред Моя Отец и пред Неговите Ангели.“

Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на Църквите.

На Ангела на Лаодикийската Църква напиши: Тъй казва Амин, верният и истински свидетел, който е началото на Божието създание:

„Зная твоите дела: ти не си ни студен, ни горещ; о, да беше студен или горещ! Така, понеже си хладък, и нито горещ, нито студен, ще те изблювам из устата Си.“

Защото казваш: „Богат съм, разбогатях и от нищо не се нуждая, а не знаеш, че ти си злочест и клет, сиромах, сляп и гол, съветвам те да си купиш от Мене злато, чрез огън пречистено, за да се обогатиш; и бяло облекло, за да се облечеш, и да се не виждат срамотите на твоята голота, и с очна мас намажи очите си, за да виждаш.

Които Аз обичам, тях изобличавам и наказвам. И тъй, бъди ревностен и се покай.

Ето, стоя пред вратата и хлопам: ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, той с Мене. На онзи, който побеждава, ще дам да седна с Мене на Моя престол, както и Аз победих и седнах с Отца Си на Неговия престол.

Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на Църквите.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 14, 2-3ав.3сд-4ав.5 (О: Откр 3, 21)

 

О На победителя ще дам да седне с Мене на Моя престол.

 

Онзи, който ходи непорочно и върши правда, и в сърце си говори истина, който не клевети с езика си. О

 

Не прави зло на приятеля си, и не понася хули за ближния си. Онзи, в чиито очи е презрян отхвърленият, но който слави онези, които се боят от Господа. О

 

Който не дава парите си с лихва, и не приема дарове против невинния. Който постъпва тъй, няма да се поклати на веки. О

 

О Алилуя. Бог пръв ни възлюби и прати Сина Си като изкупителна жертва за нашите грехове. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              19, 1-10

В онова време:

Исус влезе в Иерихон и минаваше през него. И ето, някой си, на име Закхей, който беше началник на митарите и богат човек, искаше да види Исуса, кой е Той, ала не можеше от народа, защото беше малък на ръст; и като се затече напред, покачи се на една смоковница, за да Го види, защото щеше да мине оттам.

Исус, като дойде на това място, погледна нагоре, видя го и му каза: „Закхее, слез по-скоро, защото днес трябва да бъда у дома ти.“

И той бързо слезе и Го прие с радост. И всички, като видяха това, зароптаха и казваха: „Отби се при грешен човек.“

А Закхей застана и рече на Господа: „Ето, половината от имота си. Господи, давам на сиромаси и ако от някого нещо съм взел несправедливо, ще отплатя четворно.“

Тогава Исус рече за него: „Днес стана спасение на тоя дом, защото и този е син на Авраам, понеже Син човечески дойде да подири и да спаси погиналото.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.