XXXIII седмица обикновено време – неделя год. В – 33огВ

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXIII седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Даниил                      12, 1-3

В онова време ще се подигне Михаил, велики княз, който брани синовете на Твоя народ; и ще настане време тежко, каквото не е имало, откак съществуват люде до днес; но ще се спасят в това време от Твоя народ всички, които бъдат намерени, че са записани в книгата.

И много от спящите в земния прах ще се събудят – един за вечен живот, други за вечен укор и посрама.

И разумните ще сияят като светилата на твърдта, и онези, които са обърнали мнозина към правда – като звездите, во веки, за всякога.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 15, 5 и 8. 9-10(О: 1)

 

О Пази ме. Боже, защото на Тебе се уповавам.

 

Господ е дал от моето наследие и моята чаша: Ти държиш моя жребий. Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, няма да се поклатя. O

 

Затова се възрадва сърцето ми, и се възвесели езикът ми; а още и плътта ми ще почива в надежда. Защото Ти не ще оставиш душата ми в ада, и не ще дадеш на Твоя Светия да види тление. О

 

Ти ще ми посочиш пътя на живота: пълна радост е пред Твоето лице, блаженство е в Твоята десница на веки.  О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието до евреите                         10, 11-14.18

Всеки свещеник застава всеки ден да свещенодействува и да принася често едни и същи жертви, които никога не могат да премахнат грехове; Той пък, след като принесе една-единствена жертва за грехове, седна завинаги отдясно на Бога, очаквайки за напреди,“ докато враговете Му бъдат поставени като поставка за нозете Му.“

Чрез едно принасяне Той направи съвършени завинаги онези, които освети. А дето греховете са простени, там няма вече приношение за грях.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Бдете и се молете във всяко време, за да застанете пред Сина човечески. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              13, 24-32

В онова време: Исус каза на учениците Си:

В онези дни, след оная скръб, слънцето ще потъмнее и месечината не ще даде светлината си, и звездите небесни ще изпадат, и силите, които са на небето, ще се разклатят.

Тогава ще видят Сина човечески да иде на облаци, със сила и слава голяма. И тогава ще изпрати Ангелите Си и ще събере избраниците Си от четирите вятъра, от края на земята до края на небето.

Вземете подобие от смоковницата: когато клоните й останат меки и пуснат листа, знаете, че е близо лято; тъй и вие, като видите това да се сбъдва, знайте, че е близо, при вратата.

Истина ви казвам: Няма да премине тоя род, докле всичко това не се сбъдне. Небе и земя ще премине, ала думите ми няма да преминат. А за оня ден и час никой не знае, нито небесните Ангели, нито Син, а само Отец.

Това е слово Господне.

 
 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.