XXXIII седмица обикновено време – неделя год. А – 33огА

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXIII седмица – неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Притчи                     31, 10-13.19-20.30-31

Кой ще намери жена добродетелна? Нейната цена е по-висока от бисер. Сърцето на мъжа й е уверено в нея, и той не ще остане без печалба; тя му се отплаща с добро, а не със зло през всички дни на живота си; набавя си вълна и лен, и на драго сърце работи с ръцете си.

Протяга ръце към хурката и пръстите й се хващат за вретеното; шепата си на сиромах отваря, и ръката си на нуждаещ подава.

Миловидността е примамлива и хубостта – суетна, но жена, която се бои от Господа, е достойна за хвала. Дайте й от плода на нейните ръце, и нека делата й я прославят при портите.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 127, 1-2,3.4-5 (О: срв 1а)

 

О Блажени всички, които се боят от Господа.

 

Блажен всеки, който се бои от Господа, който ходи по Неговите пъ­тища! Ти ще ядеш от плода на ръцете си: блазе ти, ще добруваш! O

 

Жена ти в твоя дом ще бъде като плодовите лоза; синовете ти – като маслинени клони около Твоята трапеза. О

 

Тъй ще бъде благословен онзи човек, който се бои от Господа. Господ ще те благослови от Сион, и ти ще видиш добруването на Йерусалим, през всички дни на Йерусалим.  О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до солуняни                         5, 1-6

За времената и годините, братя, няма нужда да ви се пише, защото сами вие твърде добре знаете, че денят Господен ще дойде тъй, както крадец през нощта.

Защото, кога рекат: „Мир и безопасност“, тогава внезапно ще ги постигне гибел, както родилни болки постигат трудна жена, и няма да избягнат. А вие, братя, не сте в тъмнина, та денят да ви завари като крадец. Защото вие всички сте синове на светлината и синове на деня:

ние не сме синове на нощта, нито на тъмнината.

И тъй, нека не спим, както и другите, а да бъдем бодри и трезвени.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Пребъдвайте в Мене и Аз във вас, казва Господ; който пребъдва в Мене, той дава много плод. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              25, 14-30

В онова време: Исус каза на учениците Си тази притча:

„Един човек, тръгвайки за чужбина, повика слугите си и им предаде имота си: и на единия даде пет таланта, на другия два, на третия един, на всеки според силата; и веднага отпътува. Който взе петте таланта, отиде, употреби ги в работа и спечели други пет таланта; също тъй и който взе двата таланта, спечели и други два; а който взе единия талант, отиде, та разкопа земята и скри среброто на господаря си.

След дълго време дохожда господарят на тия слуги и поисква им сметка.

И като пристъпи оня, който бе взел петте таланта, донесе му други пет и казва: „Господарю, ти ми предаде пет таланта: ето, аз спечелих с тях други пет.“ Господарят му рече: „Хубаво, добри и верни рабе!

В малко си бил верен, над много ще те поставя: влез в радостта на господаря си.“

Дойде също и оня, който бе взел двата таланта, и рече: „Господарю. Ти ми предаде два таланта; ето, аз спечелих с тях други два.“ Господарят му рече: „Хубаво, добри и верни рабе! В малко си бил верен, над много ще те поставя; влез в радостта на господаря си.“

Пристъпи и оня, който бе взел един талант, и рече: „Господарю, аз те знаех, че си жесток човек: жънеш, дето не си сеял, и събираш, дето не си пръскал. И като се уплаших, отидох, та скрих таланта ти в земята; ето ти твоето.“

А господарят му отговори и рече: „Лукави и лениви рабе! Ти знаеше, че жъна, дето не съм сеял, и събирам, дето не съм пръскал; затова трябваше парите ми да внесеш на банкерите, а аз, като дойдех, тях да си прибера своето с лихва. Вземете, прочее, от него таланта и го дайте на онзи, който има десет таланта; защото на всеки, който има, ще се даде и преумножи, а от онзи, който няма, ще се отнеме и това, що има; А негодния раб хвърлете във външната тъмнина, там ще бъде плач и скърцане със зъби.“

Това е слово Господне.

 
 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.