XXXIII седмица обикновено време – неделя год. С – 33огС

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXIII седмица – неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Малахия                    4, 1-2а

„Ето, ще дойде ден, пламтящ като пещ; тогава всички надменни и онези, които постъпват нечестиво, ще бъдат като слама, и ще ги изгори идещият ден, казва Господ Саваот, тъй че няма да остави у тях ни корен, ни клони.

А за вас, които благоговеете пред името Ми, ще изгрее слънцето на правдата, и изцеление ще има лъчите му.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 97, 5-6.7-9a.9ac. (О: срв 9)

 

О Господ иде да съди народите справедливо.

 

Пейте на Господа с гусли, с гусли и глас псаломски; при звука на тръби и рог, тържествувайте пред Царя Господа . O

 

Да шуми морето и онова, що го изпълня, вселената и които живеят в нея. Да ръкопляскат реките, да ликуват с тях планините пред лицето на Господа, защото Той иде да съди земята. О

 

Той ще съди вселената праведно, и народите верно. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до солуняни                          23, 7-12

Братя:

Сами знаете, как да подражавате нам, защото ние не безчинствувахме при вас, нито у някого ядохме хляб даром, а работехме с труд и мъка денем и нощем, за да не отегчим някого от вас, и не затова, че нямахме власт, а за да ви дадем себе си за пример, та да ни подражавате. Защото и когато бяхме между вас, наричахме ви това: който не иска да се труди, не бива и да яде. Но слушаме, че някои у вас живеят безчинно, нищо не работят, а се занимават с празни работи.

На такива заповядваме и ги молим в нашия Господ Исус Христос да работят безшумно и свой си хляб да ядат.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Изправете си и подигнете си главите, защото наближава избавлението ви. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              21, 5-19

В онова време:

Когато някои говореха за храма, че е украсен с хубави камъни и приноси, Той рече: „Ще дойдат дни, когато от това, що виждате тук, няма да остане камък на камък, който да не бъде сринат.“

И Го попитаха, думайки: „Учителю, а кога ще бъде това, и какъв ще е белегът, когато ще стане това?“

А Той рече: „Пазете се, да се не прелъстите; защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки, че съм аз, и че времето наближи. Не ходете, прочее, подире им. А кога чуете за войни и бъркотии, да се не уплашите, понеже трябва това да стане първом; ала не веднага да бъде краят.“

Тогава им рече: „Ще въстане народ против народ, и царство против царство; и на места ще има големи трусове и глад, и мор, ще има и страхотии, и големи поличби от небето.

А преди всичко това ще турят ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предават в синагоги и в тъмници и ви водят пред царе и управници, заради Моето име; а това ще бъде вам за свидетелство.

И тъй, турете си на сърце да не обмисляте отрано, що да отговаряте. Понеже аз ще ви дам уста и премъдрост, на която не ще могат противоречи, нито противостоя всички ваши противници.

Ще бъдете предадени тъй също и от родители и от братя, и от роднини и приятели, и някои от вас ще умъртвят; и ще бъдете мразени от всички, заради Моето име; но и косъм от главата ви няма да загине:

с търпението си ще спасите душите си.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.