XXXII седмица обикн. време – четвъртък – год. II – 32о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXII седмица – четвъртък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до Филемон                  7-20

Възлюбени:

Голяма бе моята радост и утеха поради твоята любов, брате, защото чрез тебе се успокоиха сърцата на светиите.

Заради това при вас в името на Христа имам пълна възможност да ти нареждам чрез Христа за потребното, но поради обичта си предпочитам да те моля аз, старецът Павел, а сега и окованикът за Христа Исуса.

Моля те за моя духовен син Онисим, когото родих в оковите. Той някога не ти беше полезен, а сега е полезен за тебе и за мене, и аз ти го пращам обратно; приеми го, той е моето собствено сърце. Аз исках да го задържа при себе си, за да ми служи вместо тебе в оковите ми, които нося за благовестието, но без твоето съгласие не исках нищо да направя, та да бъде твоето добро не като по принуда, а доброволно.

Защото, може би, той заради това се отлъчи от тебе временно, за да го приемеш завинаги, не вече като роб, а повече от роб, като брат възлюбен за мене, а още повече за тебе – по плът и в Господа. И тъй, ако ме смяташ за съобщник, приеми го, както би приел мене. Ако ли с нещо те е ощетил, или ти дължи нещо, мини това на моя сметка.

Аз, Павел, написах със собствената си ръка: аз ще заплатя, за да не ти напомням, че ти сам дължиш себе си на мене. Да, брате, дано ме зарадваш в Господа; успокой сърцето ми в Христа.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 145, 7.8-9а.9вс-10 (О: 5а)

 

О Блажен, комуто е помощник Бог Яковов.

 

Който вечно пази верност, върши съд над обидени, дава хляб на гладни, Господ отпуща затворници. О

 

Господ отваря очите на слепи, Господ изправя прегърбени. Господ обича праведни, Господ пази пришелците. О

 

Поддържа сираче и. вдовица, и пътя на нечестивците проваля. Господ ще царува вечно; Твоя Бог, Сионе, е в род и род. О

 

О Алилуя. Аз съм лозата, а вие сте пръчките, казва Господ; който пребъдва в Мене и Аз в него, той принася много плод. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              17, 20-25

В онова време:

Запитан от фарисеите, кога ще дойде царството Божие, Той им отговори и рече: „Царството Божие не ще дойде забележимо. И няма да кажат: „Ето, тук е, или ето, там е! Понеже ето, царството Божие е вътре във вас.“

После каза на учениците Си: „Ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите само един от дните на Сина човечески и няма да го видите.

И ще ви кажат: Ето, тук е, или ето, там е! Не ходете и не тичайте подир тях. Понеже както светкавицата блясва от единия край на небето и свети до другия, тъй ще бъде и със Сина човечески в Неговия ден.

Но по-напред Той трябва много да страда и да бъде отхвърлен от този род.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.