XXXII седмица обикн. време – четвъртък – год. I – 32о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXII седмица – четвъртък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от книгата Премъдрост                  7, 22-8, 1

Премъдростта е дух разумен, свет, единороден, многочастен, тънък, лесноподвижен, светъл, чист, ясен, безвреден, добролюбив, бърз, неудържим, благодетелен, човеколюбив, твърд, непоколебим, спокоен, безпечален, всевидещ и проникващ всички умни, чисти, най-тънки духове. Защото премъдростта е по-подвижна от всяко движение, и поради своята чистота през всичко преминава и прониква.

Тя е дихание на Божията сила и чист излив на славата на Вседържителя, затова нищо осквернено не ще влезе в нея. Тя е отраз на вечната светлина, чисто огледало на действието на Бога и образ на благостта Му.

Едничка е тя, но всичко може и, пребъдвайки сама в себе си, всичко подновява и, минавайки от рода в род у светите души, приготвя Божиите приятели и пророци.

Защото Бог никого не обича, освен онзи, който живее с премъдростта. Тя е по-хубава от слънцето и превъзхожда множество звезди;

в сравнение със светлината тя е по-горе; защото светлината се сменява с нощта, а на премъдростта не надвива злобата.

И тъй, тя бързо се разпростира от единия край до другия и урежда всичко за полза.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 118, 89.90.91.130.135 (О: 89а)

 

О Твоето слово, Господи, е на веки.

 

Твоето слово. Господи, е на веки утвърдено на небесата. Твоята истина е от рода в род, Ти си сложил земята, и тя стои. О

 

Според Твоите решения всичко стои до сега, защото всичко служи на Тебе. Откровението на Твоите слова просвещава, вразумява простите. О

 

Осияй Твоя раб със светлината на лицето Си, и ме научи на Твоите устави. Да живее душата ми и да Те слави, и Твоите съдби да ми помогнат. О

 

О Алилуя. Аз съм лозата, а вие сте пръчките, казва Господ; който пребъдва в Мене и Аз в него, той принася много плод. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              17, 20-25

В онова време:

Запитан от фарисеите, кога ще дойде царството Божие, Той им отговори и рече: „Царството Божие не ще дойде забележимо. И няма да кажат: „Ето, тук е, или ето, там е! Понеже ето, царството Божие е вътре във вас.“

После каза на учениците Си: „Ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите само един от дните на Сина човечески и няма да го видите.

И ще ви кажат: Ето, тук е, или ето, там е! Не ходете и не тичайте подир тях. Понеже както светкавицата блясва от единия край на небето и свети до другия, тъй ще бъде и със Сина човечески в Неговия ден.

Но по-напред Той трябва много да страда и да бъде отхвърлен от този род.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.