XXXII седмица обикн. време – събота – год. I – 32о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXII седмица – събота

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Премъдрост                  18, 14-16; 19, 6-9

Когато тихо мълчание обгръщаше всичко, и нощта в течението си бе стигнала до средата, слезе от небето, от царствените престоли, сред гибелната земя всемощната Твоя дума като страшен войн. Тя носеше остър меч – Твоята неизменна заповед, и като се спря, напълни всичко със смърт: тя се допираше до небето и ходеше по земята.

Защото цялата твар отново се преобрази свише в своята приро­да, покорявайки се на особени заповеди, та синовете Ти да се запазят невредими.

Яви се облак, който засеняше стана, и дето имаше преди вода, по­каза се суха земя: от Червено море – безпрепятствен път, и от бурната бездна – зелена долина. Закриляни от Твоя ръка, те преминаха по нея с целия народ, гледайки дивни чудеса.

Те пасеха като коне и скачаха като агънца, славейки Тебе, Господи, техен Избавител.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 104, 2-3.36-37.42-43 (О: 5а)

 

О Спомняйте си чудесата, които е сторил Господ.

 

Възпейте Го и пейте Му, разказвайте за всички Негови чудеса. Хвалете се с Неговото свето име: да се весели сърцето на онези, които търсят Господа. О

 

И порази всичко първородно в земята им, начатъците на всичката им сила, И изведе израилтяните със сребро и злато; и нямаше болен в колената им. О

 

Защото Той си спомни Своето свето слово към раба си Авраам. И изведе Своя народ в радост, Своите избрани във веселие. О

 

О Алилуя. Бог ни призна чрез Евангелието, за да придобием славата на нашия Господ Исус Христос. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              18, 1-8

В онова време:

Исус им каза и една притча, че трябва винаги да се молят и да не падат духом, като рече: „В един град имаше съдия, който ни от Бога се боеше, нито от човеци се срамуваше. В същия град имаше една вдовица и тя дохождаше при него и казваше: „Защити ме от противника ми.“ Но той дълго време не рачи.

А сетне рече си сам: „Макар и от Бога да се не боя и от човеци да се не срамувам, но, понеже тая вдовица ми не дава мира, ще я защитя, та да не дохожда вече да ми додява.“

И рече Господ: „Чуйте, що казва неправедният съдия! Та Бог ли няма да защити избраниците Си, които викат към Него денем и нощем, макар и да забавя да ги защити? Казвам ви, ще ги защити наскоро. Но Син човечески, кога дойде, ще намери ли вяра на земята?“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.