XXXII седмица обикн. време – сряда – год. II – 32о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXII седмица – сряда

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до Тит                  3, 1-7

Напомняй ми да се подчиняват и покоряват на началство и власти, да бъдат готови за всяко добро дело, никого да не хулят, да бъдат не свадливи, а тихи, и да показват всяка кротост към всички човеци. Защото и ние някога бяхме неразумни, непокорни, заблуждавани, бяхме роби на похоти и разни сладострастия, живеехме в злоба и завист, бяхме отвратителни, мразехме се един друг.

А когато се яви благостта и човеколюбието на нашия Спасител, Бога, Той ни спаси не поради делата на праведност, що ние извършихме, а по Своята милост, чрез банята на възраждането и обновата от Дух Свети, когото изобилно изля върху нас чрез Исуса Христа, нашия Спасител; та, оправдани с Неговата благодат, да станем по надежда наследници на вечния живот.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 22, 1-3а.3в-4.5.6 (О: 1)

 

О Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.

 

Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая: Той ме настанява на златни пасбища и ме води на тихи води, подкрепя душата ми. О

 

Насочва ме по пътя на правдата заради Своето име. Да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от злото, защото Ти си с мене. Твоят жезъл и Твоята палица, те ме успокояват. О

 

Ти приготви пред мене трапеза, пред очите на враговете ми; помаза главата ми с елей, чашата ми е препълнена. О

 

Тъй благостта и милостта да ме придружават вота ми, и аз ще пребъдвам в дома Господен много дни. О

 

О Алилуя. Благодарете за всичко; защото такава е волята Божия за вас в Христа Исуса. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              17, 11-19

В онова време:

На път за Йерусалим Исус минаваше между Самария и Галилея. На влизане в едно село срещнаха Го десет прокажени, които се спряха надалеч и викаха с висок глас: „Исусе, наставниче, смили се над нас!“;

Като ги видя, каза им: „Идете и се покажете на свещениците.“ И докато отиваха, очистиха се.

И един от тях, виждайки се изцерен, върна се; той прославяше Бога с висок глас, падна ничком при нозете Му и Му благодари. А той беше самарянин.

Тогава Исус продума и рече: „Не ли десетимата се очистиха? А къде са деветте? Не намери ли се никой друг, който да се върне да въздаде на Бога слава, освен този чужденец?“

И му каза: „Стани, иди си! Твоята вяра те спаси!“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.