XXXII седмица обикн. време – сряда – год. I – 32о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXII седмица – сряда

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от книгата Премъдрост                  6, 2-12

Чуйте, царе, и разберете; научете се, съдии от земните краища! Внимавайте вие, които владеете множествата и които се гордеете пред народите. От Господа ви е дадена властта, и силата – от Вишния, който изследва делата ви и изпитва намеренията. Защото вие, бидейки служители на царството Му, не съдихте право, не пазихте закона и не . постъпихте по Божията воля.

Страшно и скоро ще ви се яви Той – и съдът над управниците е строг, защото малкият заслужава милост, а силните ще бъдат силно мъчени. Бог няма да се уплаши от лице и не ще се побои от величие, защото Той е сътворил и малък и велик и еднакво помисля за всички, но управниците ги чака строго изпитание.

И тъй, към вас, царе, са думите ми, за да се научите на премъдрост и да не падате. Защото, които свето пазят светото, ще се осветят, и които са се научили на това, ще намерят оправдание. Затова пожелайте само думите ми, обикнете ги и научете се.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 81, 3-4.6-7 (О: 8а)

 

О Дигни се. Боже, съди земята.

 

„Давайте правосъдие на сиромах и на сирак, бъдете справедливи към потиснат и беден; отървайте сиромаха и бедния, изтръгвайте го из ръката на нечестивите.“ О

 

Аз виках: „Вие сте богове, вие сте всички синове на Всевишния. Но вие ще умрете като човеци, и ще паднете като всички князе.“ О

 

О Алилуя. Благодарете за всичко; защото такава е волята Божия за вас в Христа Исуса. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              17, 11-19

В онова време:

На път за Йерусалим Исус минаваше между Самария и Галилея. На влизане в едно село срещнаха Го десет прокажени, които се спряха надалеч и викаха с висок глас: „Исусе, наставниче, смили се над нас!“;

Като ги видя, каза им: „Идете и се покажете на свещениците.“ И докато отиваха, очистиха се.

И един от тях, виждайки се изцерен, върна се; той прославяше Бога с висок глас, падна ничком при нозете Му и Му благодари. А той беше самарянин.

Тогава Исус продума и рече: „Не ли десетимата се очистиха? А къде са деветте? Не намери ли се никой друг, който да се върне да въздаде на Бога слава, освен този чужденец?“

И му каза: „Стани, иди си! Твоята вяра те спаси!“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.