XXXII седмица обикн. време – понеделник – год. II – 32о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXII седмица – понеделник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до Тит                 1, 1-9

Павел, раб Божи и апостол на Исуса Христа за вярата на Божиите избраници и за познаване истината на благочестието, с надежда за вечен живот, който неизменния в словото си Бог обеща преди вечни времена, а в свое време яви словото Си чрез проповедта, мене поверена по заповед на нашия Спасител, Бога – до Тит, истинско по общата вяра чедо: благодат, милост и мир от Бога Отца и Господа Исуса Христа, нашия Спасител.

Затова те оставих в Крит, за да довършиш недовършеното и да поставиш по всички градове презвитери, както бях ти поръчал: който е непорочен, на една жена мъж, и има деца верни, не укорявани в разпътство или непокорство.

Защото епископът, като Божий разпоредник, трябва да е непорочен, не високомерен, не гневлив, не пияница, не побойник, не алчен за гнусна печалба, но страннолюбив, добролюбив, целомъдър, справедлив, благочестив, въздържан, да се държи о истинското слово, според както е научен, та да бъде силен и да наставлява в здравото учение и да изобличава ония, които се противят.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 23, 12.3-4ав.5-6 (О: срв 6)

 

О Такъв е родът на онези, които търсят Твоето лице, Господи.

 

Господня е земята и онова, що я изпълня, вселената и всичко, що живее в нея. Защото Той я основа върху морета, и върху реки я утвърди. О

 

Кой ще възлезе на планината Господня, или кой ще застане на Неговото свето място? Онзи, чиито ръце са невинни, и сърцето чисто, и не е споменавал напразно името Господне. О

 

Той ще получи благословение от Господа, и милост от Бога, своя Спасител. Такъв е родът на онези, които Го търсят, които търсят Твоето лице, Боже Яковов. О

 

О Алилуя. Сияете като светила в света, като държите здраво на словото на живота. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              17, 1-6

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Не е възможно да не дойдат съблазни, ала горко на оня, чрез когото дохождат! За него е по-добре, ако му надянат воденичен камък на шията и го хвърлят в морето, нежели да съблазни едно от тия малките.

Бъдете внимателни към себе си. Ако съгреши против тебе брат ти, смъмри го и, ако се покае, прости му; ако седем пъти на ден съгреши против тебе, и седем пъти се обърне към тебе и каже: „Кая се“ – прости му.

И рекоха Апостолите на Господа: „Усили у нас вярата.“

А Господ рече: „Да имахте вяра колкото синапово зърно, щяхте да кажете на тая черница: „Изтръгни се и се пресади в морето, и тя би ви послушала.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.