XXXII седмица обикн. време – понеделник – год. I – 32о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXII седмица – понеделник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от книгата Премъдрост                  1, 1-7

Обичайте правдата, съдии земни, мислете право за Господа, и със сърдечна простота Го търсете; защото Него намират онези, които Го не изкушават, и се не явява на онези, които не вярват в Него.

Защото неправи умувания отдалечават от Бога, и изпитването на силата Му ще изобличи безумните. В лукава душа няма да влезе премъдрост и няма да обитава в тяло, което робува на греха. Защото Светият Дух на премъдростта ще се отдалечи от лукавство, ще се отвърне от неразумни умувания и ще се засрами от приближаващата се неправда.

Човеколюбив е духът на мъдростта, и няма да остави ненаказан оня, който богохулствува с уста, защото Бог е свидетел на вътрешните му чувства. Истинен зрител на сърцето му и слушател на езика му. Духът на Господа изпълня вселената и понеже всичко обема, знае всяка дума.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 138, 1-3.4-6.7-8.9-10 (О: 24в)

 

О Насочи ме. Господи, на вечен път.

 

Господи, Ти си ме изпитал и знаеш, Ти знаеш, кога сядам и кога ставам. Ти отдалече разбираш моите помисли, Ходя ли, почивам ли. Ти ме окръжаваш. О

 

И всички мои пътища са на Тебе известни, – защото още думата ми не дошла на езика ми. Ти, Господи, вече точно я знаеш. Отзад и отпред Ти ме обгръщаш, и слагаш ръка върху мене. Дивно е за мене Твоето знание, то е високо, не мога да го постигна! О

 

Къде да отида от Твоя дух, и от Твоето лице къде да побегна? Възлеза ли на небето – Ти си там; слеза ли в преизподнията – и там си Ти. О

 

Взема ли крилете на зората, и се преселя край море, и там Твоята ръка ще ме поведе, и Твоята десница ще ме удържи. О

 

О Алилуя. Сияете като светила в света, като държите здраво на словото на живота. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              17, 1-6

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Не е възможно да не дойдат съблазни, ала горко на оня, чрез когото дохождат! За него е по-добре, ако му надянат воденичен камък на шията и го хвърлят в морето, нежели да съблазни едно от тия малките.

Бъдете внимателни към себе си. Ако съгреши против тебе брат ти, смъмри го и, ако се покае, прости му; ако седем пъти на ден съгреши против тебе, и седем пъти се обърне към тебе и каже: „Кая се“ – прости му.

И рекоха Апостолите на Господа: „Усили у нас вярата.“

А Господ рече: „Да имахте вяра колкото синапово зърно, щяхте да кажете на тая черница: „Изтръгни се и се пресади в морето, и тя би ви послушала.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.