XXXII седмица обикн. време – петък – год. II – 32о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXII седмица – петък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от второто послание на Свети Иван Апостол                  4-9

Избрана Госпожо, много се зарадвах, че намерих твоите чеда да ходят в истината, според както получихме заповед от Отца. И сега те моля, Госпожо, не като че ти пиша нова заповед, но оная, която имаме отначало, да обичаме един другиго. А любовта се състои в това, да постъпваме по Неговите заповеди.

Тази е заповедта, която сте чули отначало, за да постъпвате по нея;

защото в света влязоха мнозина прелъстници, които не изповядват, че Исус Христос е дошъл в плът; такъв човек е прелъстник и антихрист. Пазете се, за не би да изгубите онова, за което сте се трудили, но да получите пълна награда.

Всеки, който престъпва Христовото учение и не пребъдва, в него няма Бога; който пребъдва в учението, той има и Отца и Сина.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 118, 1.2.10.11.17.18 (О: 1в)

 

О Блажени, които ходят по закона Господен.

 

Блажени непорочните в пътя си, които ходят по закона Господен, Блажени, които пазят откровенията на Бога и от все сърце Го търсят. О

 

От все сърце Те търся, не ми давай да се отклоня от Твоите заповеди. Скрил съм в сърцето си Твоето слово, за да не греша пред Тебе. О

 

Покажи милост към Твоя раб, и ще живея и ще пазя Твоето слово. Отвори очите ми, и ще видя чудесата на Твоя закон. О

 

О Алилуя. Изправете и подигнете си главите, защото наближава избавлението ви. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              17, 26-37

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Както се случи в дните на Ной, тъй ще бъде и в дните на Сина човечески: ядеха и пиеха, женеха се, мъжеха се до оня ден, в който Ной влезе в ковчега, и дойде потопът, та погуби всички.

Също тъй, както беше и в Лотови дни: ядеха и пиеха, купуваха и продаваха, седяха и градяха; но в който ден Лот излезе из Содом, от небето заваля огън и жупел и погуби всички; тъй ще бъде и в оня ден, кога се яви Син човечески.

В оня час, който биде на покрива, а нещата му вкъщи, той да не слиза да ги взима; и който бъде на полето, тъй също да не се обръща назад. Спомняйте си Лотовата жена. Който поиска да спаси душата си, ще я погуби; а който я погуби, ще я оживи.

Казвам ви: В нея нощ ще бъдат двама на една постелка: единия ще вземат, а другия ще оставят; две жени ще мелят заедно: едната ще вземат, а другата ще оставят; двама ще бъдат на нива: единия ще вземат, а другия ще оставят.“

На това Му рекоха: „Де, Господи?“;

А Той им рече: „Дето бъде тялото, там ще се съберат и орлите.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.