XXXII седмица обикн. време – петък – год. I – 32о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXII седмица – петък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от книгата Премъдрост                  13, 1-9

Наистина суетни са по природа всички люде, които не са имали познание за Бога, които от видимите съвършенства не са могли да познаят вечно Съществуващия и гледайки делата, не са познали Виновника. А почитали за богове, управляващи света – или огъня, или вятъра, или подвижния въздух, или звездния кръг, или бурната вода, или небесните светила.

Ако, пленявайки се от тяхната хубост, те са го почитали за богове, те трябваше да познаят, колко по-добър от тях е Господ, защото Той, Виновникът на хубавото, ги е създал. Ако пък са се чудили на силата и действието им, те трябваше от тях да узнаят, колко по-мощен е Онзи, който ги е сътворил. Защото от величието на хубостта у създанията ще се познае сравнително Виновникът на тяхното битие.

Те, впрочем, по-малко заслужават укор, защото се заблуждават, може би, търсейки Бога и желаейки да Го намерят, защото ако се обърнат към делата Му, те изследват и се убеждават с око, че всичко видимо е прекрасно.

Ала и те не са извинени. Ако са могли толкова да разберат, че са били в сила за изследват временния свят, защо не са веднага намерили неговия Господ?

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 18, 2-3.4-5. (О: 2а)

 

О Небесата проповядват славата на Бога.

 

Небесата проповядват славата на Бога и за делата на ръцете Му възвестява твърдта. Ден на ден реч предава, и нощ на нощ знание открива. О

 

Няма език и няма наречие, дето не би се чувал техният глас. Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. О

 

О Алилуя. Изправете и подигнете си главите, защото наближава избавлението ви. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              17, 26-37

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Както се случи в дните на Ной, тъй ще бъде и в дните на Сина човечески: ядеха и пиеха, женеха се, мъжеха се до оня ден, в който Ной влезе в ковчега, и дойде потопът, та погуби всички.

Също тъй, както беше и в Лотови дни: ядеха и пиеха, купуваха и продаваха, седяха и градяха; но в който ден Лот излезе из Содом, от небето заваля огън и жупел и погуби всички; тъй ще бъде и в оня ден, кога се яви Син човечески.

В оня час, който биде на покрива, а нещата му вкъщи, той да не слиза да ги взима; и който бъде на полето, тъй също да не се обръща назад. Спомняйте си Лотовата жена. Който поиска да спаси душата си, ще я погуби; а който я погуби, ще я оживи.

Казвам ви: В нея нощ ще бъдат двама на една постелка: единия ще вземат, а другия ще оставят; две жени ще мелят заедно: едната ще вземат, а другата ще оставят; двама ще бъдат на нива: единия ще вземат, а другия ще оставят.“

На това Му рекоха: „Де, Господи?“;

А Той им рече: „Дето бъде тялото, там ще се съберат и орлите.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.