XXXII седмица обикн. време – вторник – год. II – 32о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXII седмица – вторник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до Тит                  2, 1-8.11-14

Възлюбени,

Говори онова, което е съгласно със здравото учение: старците да бъдат трезвени, почтени, целомъдри, здрави във вярата, в любовта, в търпението; стариците също да се държат свещенолепно: да не бъдат клеветници, да се не предават на много вино, да са поучливи на добро, за да вразумяват невестите, да обичат мъжете и децата си, да бъдат целомъдри, чисти, къщовници, добри, покорни на мъжете си, та да се не хули словото Божие.

Увещавай също младежите да бъдат целомъдри, като във всичко представяш себе си образец на добри дела, показвайки чистота в учението, почтеност, непоквареност, слово здраво, безукорно, та да се засрами противникът, понеже не ще има да каже нещо лошо за нас.

Защото се яви Божията благодат, спасителна за всички човеци, като ни учи, да отхвърлим нечестното и светските похоти, да живеем целомъдрено, праведно и благочестиво в сегашния век, и да очакваме да се сбъдне блажената надежда, и да се яви славата на великия Бог и Спасител наш Исус Христос, който даде Себе Си за нас, за да ни избави от всяко беззаконие и ни очисти, за да Му бъдем народ избран, ревностен към добри дела.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 36, 3-4.18 и 23.27 и 29 (О: 39а)

 

О От Господа е спасението на праведните.

 

Уповавай се на Господа и върши добро. Живей на земята и пази истината. Утешавай се с Господа, и Той ще изпълни желанието на сърцето ти. О

 

Господ знае дните на непорочните, и тяхното притежание ще пребъде вечно. Господ укрепя стъпките на такъв човек, и благоволи към неговите пътища. . О

 

Избягвай злото и върши добро, и ще живееш вечно. Праведниците ще наследят земята, и ще живеят на нея вечно. О

 

О Алилуя. Ако някой Ме обича, ще пази словото Ми, и Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при Него и ще направим жилище в Него О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              17, 7-10

В онова време: Господ каза:

„Кой от вас, като се завърне от полето негов слуга, орач или овчар, веднага ще му рече: „Върви, седни на трапезата; няма ли да му рече:

„Приготви ми да вечерям, препаши се и ми шетай, докле ям и пия, а после ти ще ядеш и пиеш?“ Нима ще благодари той на оня слуга, задето е изпълнил заповедта? Не мисля.

Тъй и вие, кога изпълните всичко вам заповядано, казвайте: „Ние сме слуги негодни, защото извършихме, що бяхме длъжни за извършим.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.