XXXII седмица обикн. време – вторник – год. I – 32о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXII седмица – вторник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от книгата Премъдрост                  2, 23-3, 9

Бог е създал човека за нетление и го е направил образ на своето вечно битие; ала по завист от дявола влезе в този свят смъртта, и я изпитват онези, които са от неговия дял.

А душите на праведните са в Божия ръка, и мъка няма да ги докосне. В очите на неразумните те минаваха за умрели, и краят им се считаше за погибел, и заминаването им от нас – унищожение; но те си пребъдват в мир; защото, макар и в очите на хората и да се наказват, тяхната надежда е пълна с безсмъртие.

И бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагодетелствувани, защото Господ ги е изпитал и ги е намерил достойни за Него. Той ги е изпитал като злато в горнило и ги е приел като най-съвършена жертва. Когато им се въздава, те ще блеснат като искри, които лазят по стърнище. Те съдят племена и ще владеят над народи, а над тях ще царува Господ во веки.

Които се на Него надяват, ще познаят истината, и верните в любовта ще пребъдват у Него; защото благодат и милост има за избраниците Му.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 33, 2-3.16-17.18-19 (О: 2а)

 

О Ще благославям Господа във всяко време.

 

Ще благославям Господа във всяко време, хвалата за Него винаги е в устата ми. С Господа ще се хвали душата ми; ще чуят кротките и ще си развеселят. О

 

Очите на Господа са обърнати към праведните, и ушите Му към техните вопли. Но лицето на Господа е против онези, които вършат зло, за да изтреби от земята помена им. О

 

Викат праведниците и Господ слуша, и ги избавя от всичките им скърби. Близо е Господ до сломените по сърце, и смирените по дух ще спаси. О

 

О Алилуя. Ако някой Ме обича, ще пази словото Ми, и Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при Него и ще направим жилище в Него О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              17, 7-10

В онова време: Господ каза:

„Кой от вас, като се завърне от полето негов слуга, орач или овчар, веднага ще му рече: „Върви, седни на трапезата; няма ли да му рече:

„Приготви ми да вечерям, препаши се и ми шетай, докле ям и пия, а после ти ще ядеш и пиеш?“ Нима ще благодари той на оня слуга, задето е изпълнил заповедта? Не мисля.

Тъй и вие, кога изпълните всичко вам заповядано, казвайте: „Ние сме слуги негодни, защото извършихме, що бяхме длъжни за извършим.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.