XXXII седмица обикновено време – неделя год. В – 32огВ

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXII седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из първата книга Царства                      17, 10-16

В онези дни:

Пророк Илия стана и отиде в Сарепта, Когато дойде при градските порти, ето, там една вдовица жена събира дърва. Той я повика и каза: „Дай ми малко вода в съд да пия.“ Тя отиде, за да вземе, а той завика след нея: „Донеси ми в ръце и къс хляб.“

Тя отговори: „Жив ми Господ, Бог твой, нямам нищо печено, а имам само шепа брашно в делвата и малко дървена масло в гърнето;

И ето, аз ще събера две-три дръвца, ще отида и ще приготвя това за себе си и за сина си; ще изядем това и ще умрем.“

А Илия й рече: „Не бой се, върви и направи, което каза; но по-напред направи от това малко просна питка за мене и ми донеси; а за себе си и за сина ще направиш после.“

Защото тъй говори Господ, Бог Израилев: „Брашното в делвата няма да се свърши, и дървеното масло в гърнето няма да намалее до онзи ден, в който Господ ще даде дъжд на земята.“

Тя отиде и направи тъй, както й каза Илия; и храни се тя, и той и домът й няколко време; брашното в делвата не се свършваше, и дървеното масло в гърнето не намаляваше, по словото на Господа, което Той изрече чрез Илия.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 145, 7.8-9а.9вс-10 (О: 1)

 

О Хвали, душо моя. Господа.

 

Който вечно пази верност, върши съд над обидени, дава хляб на гладни, Господ отпуща затворници. O

 

Господ отваря очите на слепи. Господ изправя прегърбени, Господ обича праведни. Господ пази пришелците. О

 

Поддържа сираче и вдовица, а пътя на нечестивците проваля.Господ ще царува вечно, твоят Бог, Сионе, е в род и род.  О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието до евреите                         9, 24-28

Христос влезе не в ръкотворно светилище, което е само образ на истинското, но в самото небе, за да се яви сега пред Божието лице за нас; и не за да принася Себе Си много пъти в жертва, както първосвещеникът влиза в светилището всяка година с чужда кръв; инак Той трябваше много пъти да пострада от създание мира; а сега веднъж завинаги, в края на вековете, се яви, за да премахне греха, като се принесе Сам в жертва.

И както на човеците е отредено да умрат един път, а след това – съд, тъй и Христос, веднъж като принесе Себе Си в жертва, за да отнеме греховете на мнозина, втори път, без да става жертва за грях, ще се яви на ония, които Го очакват за спасение.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството небесно. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              12, 38-44

В онова време: Исус говореше на народа в поучението Си:

„Пазете се от книжниците, които искат да ходят пременени и обичат поздрави по тържищата, предни седалища в синагогите и първи места по гощавките. Тия, които изпояждат домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молят, ще получат най-тежка присъда.“

И седна Исус срещу съкровищницата и гледаше, как народът пуска пари в съкровищницата. Мнозина богати пускаха много. А една бедна вдовица, като дойде, пусна две лепти, сиреч един кодрант.

Като повика учениците Си, Исус им рече: „Истина ви казвам, че тая бедна вдовица тури повече от всички, които пускаха в съкровищницата; защото всички пускаха от излишъка си, а тя от своята немотия тури всичко, що имаше, цялата си прехрана.“

Това е слово Господне.

 
 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.