XXXII седмица обикновено време – неделя год. А – 32огА

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXII седмица – неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Премъдрост                      6, 13-17

Премъдростта е светла и не повяхва, и които я обичат, лесно я виждат, които я търсят, намират; тя дори преваря онези, които могат да я познаят.

Който я търси от ранно утро, няма да се умори, защото ще я на­мери да седи пред вратата му. Да се мисли за нея е вече съвършенство на разума, и който стои буден заради нея, скоро ще се освободи от грижи.

Защото тя сама обикаля и търси достойните за нея и благосклонно им се явява на пътищата и при всяка мисъл се среща с тях.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 62, 2.3-4.5-6.7-8 (О: 2в)

 

О За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой.

 

Боже, Ти си мой Бог, Тебе търся от ранни зори; за Тебе жадува душата ми, за Тебе чезне плътта ми. O

 

В земя пуста, изсъхнала и безводна, за да видя Твоята сила и Твоята слава, както Те видях в светилището. Защото Твоята милост е по-добра от живота, устата ми ще Те възхва­ляват. О

 

Тъй ще Те благославям в живота си; в Твое име ще дигна ръцете си. Като с тлъстина и дървено масло се насища душата ми, и с радостен глас Те възхвалят устата ми.  О

 

Когато си спомням за Тебе на леглото си, размишлявам за Тебе през нощните стражи. Защото Ти си моя помощ, и под сянката на Твоите криле ще се зарадвам.  О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до солуняни                       4, 12-18

Братя:

Не искам, братя, вие да не знаете за починалите, за да не скърбите, както и другите, които нямат надежда. Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, то и починалите в Исуса Бог ще приведе с Него. Прочее, това ви казваме чрез слово Господне, че ние живите, които останем, до пришествието Господне, няма да изпреварим починалите.

Защото сам Господ с повеление, при глас на Архангел и при тръба Божия, ще слезе от небето, и мъртвите в Христа ще възкръснат пър­ви. После ние, останалите живи, заедно с тях ще бъдем грабнати на облаци, за да срещнем Господа във въздуха, и така винаги с Господа ще бъдем.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Бдете и бъдете готови, защото не знаете в кой час ще дойде Син Човечески. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              25, 1-13

В онова време: Исус каза на учениците Си тази притча:

„Царството небесно ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца; пет от тях бяха мъдри, а петте неразумни. Неразумните, като взеха светилниците си, не взеха със себе си масло; а мъдрите, заедно със светилниците си взеха и масло в съдовете си; и понеже младоженецът се бавеше, всички задремаха и заспаха.

А посред нощ се чу вик: „Ето, младоженецът иде, излезте да го посрещнете.“ Тогава всички тия девици станаха и приготвиха светилниците си; а неразумните рекоха на мъдрите: „Дайте ни от вашето масло, защото светилниците ни гаснат.“ Мъдрите пък отговориха и казаха: „Да не би някак да не стигне и нам и вам, по-добре идете у продавачите и си купете. А когато те отидоха да купят, пристигна младоженецът, и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвориха.

После дохождат и другите девици и викат: „Господине, Господи­не, отвори ни!“ А тоя им отговори и рече: „Истина ви казвам, не ви

познавам.“

И тъй, бъдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа.

Това е слово Господне.

 
 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.