XXXII седмица обикновено време – неделя год. С – 32огС

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXII седмица – неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из втората книга Макавейска                         7, 1-2.9-14

В онези дни:

Хванати бяха тъй също седем братя заедно с майка им и принуждавани бяха от царя да ядат непозволено свинско месо, като ги мъчеха с бичове и жили.

Един от тях, като все пръв думата, каза: „За какво искаш да питаш или какво искаш да узнаеш от нас? Ние сме готови по-скоро да умрем, отколкото да престъпим отеческите закони.“

Вторият, бидейки при последен издих, каза: „Ти, мъчителю, ни лишаваш от този живот, но Царят на света ще възкреси за живот вечен нас, умрелите по Неговите закони.“

След това биде изложен на поругание третият, и когато му поискаха езика, той го веднага подаде, като без страх протегна и ръце, и каза сърдечно: „От небето съм ги получил и на Неговите закони ги не жаля и се надявам да ги получа пак от Него.“ Сам царят и онези, които бяха с него, се смаяха при тази смелост на младежа, който не смяташе за нищо страданията.

Когато свърши и този, по същия начин терзаха и мъчеха и четвъртия; и като наближаваше да умре, той говореше тъй: „За онзи, който умира от човеци, въжделено е да възлага надежда на Бога, че Той пак ще го оживи; но за тебе, мъчителю, няма да има възкресение за живот.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 16, 1.5-6.8в и 15 (О: 15в)

 

О Когато се събуждам с Твоя образ ще се насищам, Господи.

 

Чуй, Господи, правдата ми, послушай гласа ми. Приеми молба от нелъжливи уста. O

 

Утвърди крачките ми по твоите пътища, да се не поклатят стъпките ми. Към Тебе викам, защото Ти ще ме чуеш. Боже; приклони ухото си към мене, и чуй моите думи. О

 

Пази ме като зеница на око, скрий ме в сянката на Твоите криле. Аз пък ще гледам с правда на Твоето лице, когато се събуждам, с Твоя образ ще се насищам. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до солуняни                          2, 15, -3, 5

Братя:

Сам Господ наш Исус Христос и Бог и Отец наш, който ни въз-люби и чрез благодатта Си ни даде вечна утеха и блага надежда, да утеши сърцата ви и да ви утвърди във всяко слово и добро дело.

И тъй, молете се за нас, братя, словото Господне да се разпространява и се слави навред, както и у вас, и да се избавим от безчинни и лукави човеци, защото не всички имат вяра. Но верен е Господ, който ще ви утвърди и запази от лукавия. Ние сме уверени за вас в Господа, че вършите и ще вършите, що ви заповядваме. А Господ да насочи сърцата ви към любов Божия и търпение Христово.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Исус Христос е първородният измежду мъртвите; Нему да бъде славата и силата во веки веков. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              20, 27-38

В онова време:

Тогава дойдоха някои от садукеите, които твърдят, че няма възкресение, и Го попитаха; казвайки: „Учителю, Мойсей ни е написал:

Ако някой женен умре бездетен, неговият брат да вземе жена му и да въздигне потомството на брата си; имаше, прочее, седем братя, и първият, след като взе жена, умря бездетен; тая жена взе втория; и той умря бездетен; взе я третият – тъй и всички седмина, и умряха, без да оставят деца; след всички умря и жената; и тъй, при възкресението кому от тях ще бъде тя жена? Понеже и седмината я имаха за жена.“

Исус им рече: „Чедата на тоя свят се женят и се омъжват; но ония, които се сподобиха да получат оня свят и възкресението от мъртвите нито се женят, нито се омъжват, и да умрат вече не могат; понеже са равни на Ангели и, бидейки синове на възкресението, са синове Божии.

А че мъртвите ще възкръснат, и Мойсей го каза при къпината, когато нарече: „Господа Бог Авраамов, и Бог Исааков, и Бог Яковов.“ Но Той не е Бог на мъртви, а на живи: защото у Него всички са живи.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.