XXXI седмица обикн. време – четвъртък – год. II – 31о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXI седмица – четвъртък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до филипяни                  3, 3-8а

Обрязването сме ние, които духом служим Богу и се хвалим с Христа Исуса, и не на плътта се уповаваме. Макар че аз мога да се уповавам и на плътта. Ако някой друг мисли да се уповава на плътта, то още повече аз: обрязаният в осмия ден, от Израилев род, от Венияминово коляно, евреин от евреите, по закон – фарисеин, по ревност – гонител на Божията църква, по правдата на закона – непорочен.

Но това, що беше за мене придобивка, поради Христа счетох го за вреда. Па смятам, че и всичко е вреда, поради превъзходството на познаването Христа Исуса, моя Господ, заради когото от всичко се отрекох, и всичко считам за смет, за да придобия Христа.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 104, 2-3.4-5.6-7 (О: Зв)

 

О Да се весели сърцето на онези, които търсят Господа.

 

Възпейте Го и пейте Му; разказвайте за всички Негови чудеса. Хвалете се с Неговото свето име, да се весели сърцето на онези, които търсят Господа. О

 

Търсете Господа и Неговата сила, търсете винаги лицето Му. Спомняйте си чудесата му, които е сторил, личбите Му и съдбите от устата Му. О

 

Вие, потомство Авраамово, Негови раби, синове Яковови, Негови избраници. Той е Господ, Бог наш: Неговите съдби са по цяла земя. О

 

О Алилуя. Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя, казва Господ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              15, 1-10

В онова време:

Приближаваха се до Исуса всички митари и грешници да Го слушат.

А фарисеите и книжниците роптаеха и казваха: „Този приема грешници и яде с тях.“

Тогава им каза следната притча: „Кой човек изсред вас, който притежава сто овци и загуби една от тях, не оставя деветдесетте и девет в пустинята и не тръгва подир изгубената, докато я намери?

И като я намери, вдига я на раменете си радостен. И като си дойде у дома си, свикна приятели и съседи и казва им: „Радвайте се с мене, защото намерих изгубената си овца.“

Казвам ви, че ще има също така повече радост на небето за един разкаян грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние.

Или коя жена, ако има десет драхми, и изгуби едната, няма да запали светило и да помете и да търси грижливо, докато я намери?

И като я намери, свиква приятели и съседки и казва: „Порадвайте се с мене, защото намерих изгубената драхма.“

Такава радост ще бъде, казвам ви, пред Божиите Ангели за един разкаян грешник.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.