XXXI седмица обикн. време – четвъртък – год. I – 31о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXI седмица – четвъртък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни                  14, 7-12

Братя:

Никой от нас не живее за себе си и никой не умира за себе си. Но живеем ли – за Господа живеем, умираме ли – за Господа умираме;

следователно, живеем ли, или умираме – Господни сме.

Защото Христос затова и умря и възкръсна, и оживя, за да господарува и над мъртви, и над живи. А ти защо съдиш брата си? Или пък ти защо презираш брата си? Всички ще застанем пред съдилището Христово.

Защото писано е: „Жив съм Аз, казва Господ, пред Мене ще се преклони всяко коляно, и всеки език ще изповяда Бога.“ И тъй, всеки от нас ще отговаря Богу за себе си.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 26, 1.4.13-14(O: 13)

 

О Вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите.

 

Господ е моя светлина и мое спасение, от кого ще се боя? Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша? О

 

Едно само молих от Господа, само това искам: да пребъдвам в дома Господен през всички дни на живота си, да гледам Господнята красота и да посещавам Неговия храм. О

 

Но аз вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите. Надявай се на Господа, бъди мъжествен и да укрепва сърцето ти; надявай се на Господа. О

 

О Алилуя. Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя, казва Господ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              15, 1-10

В онова време:

Приближаваха се до Исуса всички митари и грешници да Го слушат.

А фарисеите и книжниците роптаеха и казваха: „Този приема грешници и яде с тях.“

Тогава им каза следната притча: „Кой човек изсред вас, който притежава сто овци и загуби една от тях, не оставя деветдесетте и девет в пустинята и не тръгва подир изгубената, докато я намери?

И като я намери, вдига я на раменете си радостен. И като си дойде у дома си, свикна приятели и съседи и казва им: „Радвайте се с мене, защото намерих изгубената си овца.“

Казвам ви, че ще има също така повече радост на небето за един разкаян грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние.

Или коя жена, ако има десет драхми, и изгуби едната, няма да запали светило и да помете и да търси грижливо, докато я намери?

И като я намери, свиква приятели и съседки и казва: „Порадвайте се с мене, защото намерих изгубената драхма.“

Такава радост ще бъде, казвам ви, пред Божиите Ангели за един разкаян грешник.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.