XXXI седмица обикн. време – събота – год. I – 31о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXI седмица – събота

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни                  16, 3-9.16.22-27

Братя:

Поздравете Прискила и Акила, моите сътрудници в Христа Исуса, които за живота ми положиха главите си; на тях не само аз благодаря, но и всички Църкви на езичниците; и поздравете домашната му Църква.

Поздравете моя обичан Епенет, който пръв в Азия повярва в Христа. Поздравете Мария, която много се потруди за нас. Поздравете моите сродници и съзатворници Авдроника и Юния, които са известни между апостолите и които още преди мене повярваха в Христа. Поздравете обичния ми в Господа Амплий. Поздравете нашия сътрудник в Христа Урбан и обичния ми Стахий.

Поздравете се един други със света целувка. Поздравяват ви всички Църкви Христови.

Поздравявам ви в Господа и аз, Терций, който написах това послание. Поздравява ви и моят и на цялата църква гост Гай. Поздравява ви Ераст, градският ковчежник, и брат му Кварт. Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички вас. Амин.

А Бог, който има силата да ви утвърди, според моето благовестие и проповеди за Исуса Христа и според откровението на тайната, замълчана от вечни времена, а сега по заповед на вечния Бог чрез пророческите Писания изявена и възвестена на всички народи, за да бъдат послушни на вярата; на Него, Единия премъдър Бог чрез Исуса Христа да бъде слава во веки. Амин.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 144, 2-3.4-5.10-11 (О: 1)

 

О Ще благославям Твоето име от века до века. Боже мой, Царю.

 

Всеки ден ще Те благославям, и ще възхвалям Твоето име от века до века. Велик е Господ и достоен за хвала, и Неговото величие е неизследимо. О

 

Род роду ще възхваля делата Ти, и ще разказва за Твоето могъщество. Аз пък ще размишлявам за високата слава на Твоето величие, и за Твоите дивни дела. О

 

Да Те славят. Господи, всички Твои дела, и да Те благославят всички Твои светии. Да проповядват славата на Твоето царство, и да разказват за Твоето могъщество. О

 

О Алилуя. Исус Христос стана беден, макар че беше богат, за да станете богати и вие чрез Неговата бедност. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              16, 9-15

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Спечелете си приятели с неправедно богатство, та, кога осиромашеете, те да ви приемат във вечните живелища. Верният в най-малкото е верен и в многото; а несправедливият в най-малкото е несправедлив и в многото. И тъй, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското? И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето?

„Никой слуга не може да слугува на двама господари, защото или единият ще намрази, а другият ще обикне; или на единия ще угоди, а другият ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамена.“

Всичко това слушаха и фарисеите, които бяха сребролюбци, и му се подсмиваха.

Той им рече: „Вие представяте себе си за праведни пред човеците, но Бог знае вашите сърца; защото, което е високо у човеците, то е мерзост пред Бога.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.