XXXI седмица обикн. време – петък – год. I – 31о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXI седмица – петък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни                  15, 14-21

Братя:

Аз съм уверен, братя мои, за вас, че вие самите сте пълни с благост, изпълнени с всяко познание и можете да се наставлявате един друг. Но писах ви малко по-смело, за да ви припомня за дадената на мене от Бога благодат, да бъда служител Исус Христов, който свещенодействено извършва Божието благовестие сред езичниците, та приносът на езичниците да бъде благоприятен, осветен от Светия Дух.

Прочее, имам си похвалата в Христа Исуса – моята дейност за Бога. Защото не ще се осмеля да кажа нещо, което Христос да не е извършил чрез мене, за да станат езичниците послушни със слово и дело, със силата на личби и чудеса, със силата на Божия Дух, тъй че аз разпространих Благовестието Христово от Йерусалим от околността му чак до Илирик.

При това се стараех да проповядвам Евангелието не там, дето името Христово беше вече известно, за да не зидам върху чужда основа, а както е писано: „Онези, на които не беше известно за Него, ще Го видят, и онези, които не бяха чули, ще Го узнаят.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 97, 1.2-3ав.3сд-4 (О: срв 2в)

 

О Пред очите на народите Господ откри своето спасение.

 

Възпейте на Господа песен нова, защото Той извърши чудеса. Неговата десница и Неговата света мишца Му доставиха победа. О

 

Господ яви своето спасение, пред очите на народите откри Своята правда. Спомни си Той Своята милост и верността Си към Израилевия дом. О

 

Всички краища земни видяха спасението на нашия Бог. Възклицавайте на Бога, цяла земйо; тържествувайте, веселете се и пейте О

 

О Алилуя. Който спазва словото на Христа, в него наистина лю­бовта към Бога е съвършена.  О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              16, 1-8

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Един човек беше богат и имаше пристойник, за когото му бе донесено, че разпилява имота му; и като го повика, рече му: „Какво е това, що чувам за тебе? Дай сметка за пристойничеството си, защото не ще можеш вече да бъдеш пристойник.

Тогава пристойникът му си рече: „Що да сторя? Господарят ми отнема от мене пристойничеството; да копая, не мога; да прося, срамувам се; сетих се, що да сторя, за да ме приемат в къщите си, когато бъда отстранен от пристойничеството.“

И като повика длъжниците на господаря си, всекиго поотделно, рече на първия: „Колко дължиш на господаря ми?“ Той отговори:

„Сто мери масло.“ И рече му: „Вземи си разписката, седни и бърже напиши: „Петдесет.“ После рече на другия: „А ти колко дължиш?“ Той отговори: „Сто крини пшеница.“ И му рече: „Вземи разписката си: „осемдесет.“

И господарят похвали неверния пристойник, защото постъпил досетливо; защото синовете на тоя век в своя род са по-досетливи от синовете на светлината.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.