XXXI седмица обикн. време – вторник – год. I – 31о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXI седмица – вторник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни                  12, 5-16а

Братя:

Многото съставяме едно тяло в Христа, а отделно един другиму сме членове. И понеже по дадена нам благодат имаме разни дарби, то, имаш ли пророчество, пророчествувай според вярата; имаш ли служ­ба, пребъдвай в службата; учител ли си, в учението; наставник ли си, наставлявай; дарител ли си, дарувай простосърдечно; предстоятел ли си, предстоявай с усърдие; благотворител ли си, благотвори на радо сърце.

Любовта да бъде нелицемерна; отвръщайте се от злото, приле­пяйте се към доброто; бъдете един към други нежни, с братска любов;

преваряйте се в почет един към други; в усърдието не бивайте лени­ви; духом бъдете пламенни; на Господа служете; бъдете радостни в надеждата; в скръбта бивайте търпеливи, в молитвата – постоянни;

помагайте на светиите в техните нужди; залягайте да бъдете страно-любиви.

Благославяйте вашите гонители; благославяйте, а не кълнете. Рад­вайте се на ония, които се радват, и плачете с ония, които плачат;

бъдете единомисленни помежду си; не мислете за себе си, а се носете смирено.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс Пс 130, 1.2.3.

 

О Запази душата ми в мир с Тебе, Господи.

 

Господи, сърцето ми не се е гордяло, очите ми не са се високо вдигали; и аз не съм се занимавал с велики и непостижими за мен работи. О

 

Смирявах и успокоявах душата си като дете, отбито от майчини гърди, душата ми беше в мене като дете от гърди отбито. О

 

Нека се уповава Израил на Господа от сега и до века. О

 

О Алилуя. Дойдете при Мене всички отрудени и обременени и Аз ще ви успокоя, казва Господ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              14, 15-24

В онова време:

Един от насядалите заедно на трапезата каза на Исуса: „Блажен е, който ще яде хляб в царството Божие!“

А Той му отговори: „Един човек приготви голяма вечеря и покани мнозина; и в часа за вечеря изпрати слугата си да каже на поканените:

„Дойдете, понеже всичко е готово.“ И почнаха всички като сговорени да се извиняват. Първият му рече: „Купих си нива и ще трябва да оти­да да я видя; моля те, извини ме.“ Другият рече: „Купих си пет рала и отивам да ги опитам; моля те, извини ме.“ Третият рече: „Ожених се и затова не мога да дойда.“

И като се върна, слугата обади това на господаря си. Тогава сто­панинът на къщата се разсърди и рече на слугата си: „Излез по-скоро по стъгдите и улиците на града и доведи тук бедните, маломощните, хромите и слепите.“ И рече слугата: „Господар, извършено е, както заповяда, и още място има.“ И рече господарят на слугата: „Излез по друмища и плетища, и колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми.“

Защото казвам ви: „Никой от поканените няма да вкуси от вече­рята ми.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.