XXXI седмица обикновено време – неделя год. В – 31огВ

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXI седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Второзаконие                      6, 2-6

В онези дни:

Говори Мойсей на народа, казвайки: „Бой се от Господа, твоя Бог, и пази всичките Му наредби и заповедите Му, които ти заповядвам да пазиш ти и синовете ти, и внуците ти през всички дни на живота ти, за да живееш дълго.

Слушай, Израиле, и залягай да изпълниш това, за да ти бъде добре, и да се размножите твърде много, както Господ, Бог на твоите отци, бе ти говорил, че ще ти даде земя, дето тече мед и мляко.

Слушай, Израиле: Господ, Бог наш, е Господ един. Обичай Господа, твоя Бог, от всичкото си сърце, от всичката си душа и с всичките си сили. Тези думи, които ти заповядвам днес, да бъдат в сърцето ти.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 17, З-За.Звс-4.47 и 51ав (О: 2)

 

О Ще Те възлюбя. Господи, крепост моя.

 

Ще Те възлюбя. Господи, крепост Моя! Господ е моя твърдина и мое прибежище и мой избавител. O

 

Мой Бог, моя скала, на Него се уповавам; Той е мой щит, рог на спасението ми и мое убежище.Ще призова достойния за поклонение Господ и ще се избавя от враго­вете си. О

 

Жив Господ, и благословен да е моят Защитник! да бъде превъзнесен Бог на моето спасение, 51 който величествено спасяваш царя и правиш милост на Твоя помазаник. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието до евреите                         7, 23-28

Братя:

Мнозина станаха свещеници на предишния Завет, защото смъртта не им позволи да пребъдват; а Тоя, понеже Сам пребъдва вечно, има свещенство, което не преминава към другото; затова Той може и винаги да спасява ония, които дохождат чрез Него при Бога, понеже е всякога жив, за да ходатайствува за нас.

Защото такъв първосвещеник ни и трябваше: свет, незлобив, непророчен, отделен от грешниците и станал по-висок от небесата, който няма нужда всекидневно, както първосвещениците, да принасят жертви първом за своите грехове, та сетне за греховете на народа, защото Той извърши това веднъж завинаги, като се принесе съм в жертва.

Защото Законът поставя за първосвещеници човеци, които имат немощи; а клетвеното след Закона слово постави Сина, който е навеки съвършен.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Ако някой Ме обича, ще спазва словото Ми, казва Господ; и Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при него. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              12, 28в-34

В онова време:

Един от книжниците се приближи до Исуса и Го попита: „Коя е първа от всички заповеди?“

А Исус му отговори: „Първа от всички заповеди е: „Слушай, Израилю! Господ, Бог наш, е един Господ, и възлюби Господа, твоя Бог, от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с всичкия си разум, и с всичката си сила.“ Тази е първа заповед. Втора, подобна на нея, е:

„Възлюби ближния като себе си.“ Друга заповед, по-голяма от тая, няма.

Книжникът му рече: „Добре, Учителю! Ти право каза, че Бог е един, и няма друг освен Него; и че да Го обичаш от все сърце, и с всичкия си разум, и с всичката си душа, и с всичката си сила и да обичаш ближния си като сам себе си е повече от всички всесъжения и жертви.“

Исус, като видя, че той разумно отговори, рече му: „Не си далеч от царството Божие.“ След това никой вече не смееше да Го пита.

Това е слово Господне.

 
 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.