XXXI седмица обикновено време – неделя год. А – 31огА

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXI седмица – неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Малахия                      1, 14в-2, 2в.8-10

„Аз съм велик цар, казва Господ Саваот, и името Ми е страшно у народите. И тъй за вас, свещеници, е тази заповед. Ако не послушате и ако не вземете присърце, та да въздадете слава на името Ми, казва Господ Саваот, то Аз ще пратя проклятие върху вас.

Но вие се отклонихте от пътя, на мнозина послужихте за съблазън в Закона, разрушихте завета на Леви, казва Господ Саваот. Затова и Аз ще ви направя презрени и унизени пред целия народ, понеже не спазвате пътищата ми, и гледате на лице в делата на закона.

Нали всички имаме един и същ Отец? Нали един Бог ни сътвори? Защо тогава постъпваме вероломно един спрямо друг, като нарушаваме чрез това завета на нашите отци?“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 130, 1.2.3.

 

О Запази душата ми в мир с Тебе, Господи.

 

Господи, сърцето ми не се е гордяло, очите ми не са се високо дигали; и аз не съм се занимавал с велики и непостижими за мен работи. O

 

Смирявах и успокоявах душата си като дете, отбито от майчини гърди, душата ми беше в мене като дете от гърди отбито. О

 

Нека се уповава Израил на Господа от сега и до века. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до солуняни                         2, 7в-9,13

Братя:

Ние бяхме благи сред вас, също както кърмачка се нежно отнася с децата си. Тъй ви бяхме обикнали, че бяхме готови да ви предадем не само Евангелието Божие, но и душите си, понеже ни бяхте станали драги. Защото помните, братя, нашия труд и мъка: работейки де­нем и нощем, за да не отегчим някого от вас, ние ви проповядвахме Евангелието Божие.

Затова и ние непрестанно благодарим на Бога, задето, като възприехте слушаното от нас слово Божие, усвоихте го не като слово човешко, а като слово Божие (каквото е и наистина), което и действува във вас, вярващите.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Един е вашият Отец, който е на небесата; и един е вашият Наставник – Христос. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              23, 1-12

В онова време: Исус заговори на народа и на учениците Си и каза:

„На Мойсеевото седалище седнаха книжниците и фарисеите, зато­ва всичко, що ви кажат да пазите, пазете и вършете; а според делата им не постъпвайте, защото те говорят, а не вършат: вързват времена тежки и мъчни за носене и ги турят върху плещите на човеците, а сами не искат и с пръст да ги помръднат; и всичките си работи вършат, за да ги видят човеците; разширяват своите хранилища и правят голе­ми полите на дрехите си; обичат пързо място по гощавките и предни седалища в синагогите, и поздрави по тържищата и – да им казват човеците: „Учителю“.

А вие недейте се нарича „Учители“; защото един е вашият Учител, а вие сте братя. И никого на земята недейте нарича „Отец“, защото един е вашият Отец, който е на небесата. И „Наставници“ недейте се нарича; защото един е вашият наставник – Христос.

Но по-големият между вас да ви бъде слуга. Защото, който пре-възнесе себе си, ще бъде унизен; а който се смири, ще бъде въздигнат.

Това е слово Господне.

 
 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.