XXXI седмица обикновено време – неделя год. С – 31огС

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXXI седмица – неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Премъдрост                         11, 23-12, 2

Господи, цял свет е пред Тебе като залюляни къпони, или като капка утринна роса, що пада на земята. Ти всички милуваш, защото всичко можеш, и заглаждаш човешките грехове заради покаяние. Ти обичаш всичко съществуващо и се не гнусиш от нищо, което си сътворил, понеже не щеше да създадеш нещо, ако би го мразил.

И как можеше да пребъдва нещо, ако ти не искаше? Или как би се запазило това, що не е повикано от Тебе? Но Ти всичко щадиш, защото всичко е Твое, душелюбиви Господи.

Твоят нетленен дух пребъдва у всичко! Затова Ти малко по малко изобличаваш заблудилите се и като им напомняш в какво съгрешават, вразумяваш ги, та като отстъпят от злото, да повярват в Тебе, Господи.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 144, 1-2.8-9.10-11.13сд-14 (О: 1)

 

О Ще благославям Твоето име от века до века. Боже мой, Царю.

 

Ще Те превъзнасям. Боже мой, Царю, и ще благославям Твоето име от века до века. Всеки ден ще Те благославям, и ще възхвалям Твоето име от века до века. O

 

Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Благ е Господ към всички, и Неговите щедрости са върху всичките Му дела. О

 

Да Те славят, Господи, всички Твои дела, и да Те благославят Твоите светии. Да проповядват славата на Твоето царство, и да разказват за Твоето могъщество. О

 

Верен е Господ във всичките си слова, и свет във всичките си дела. Господ поддържа всички падащи, и изправя всички свалени. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до солуняни                          1,11-2,2

Братя:

Винаги се молим за вас, да ви направи Бог наш достойни за званието и да изпълни със сила всяко желание на благост и всяко дело на вярата, та да се прослави във вас името на нашия Господ Исус Христос, и вие в Него, по благодатта на нашия Бог и на Господа Исуса Христа.

Молим ви, братя, за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него, да се не поколебаете тъй скоро в мислите си, нито да дохождате в ужас било чрез дух, било чрез слово, или чрез послание, като че ли от нас изпратено, какво уж настъпва вече Христовият ден.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Бог толкова обикна света, че даде Своя Единороден Син; всеки, който вярва в Него, има живот вечен. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              19, 1-10

В онова време:

Исус влезе в Иерихон и минаваше през града. И ето, някой си на име Закхей, който беше началник на митарите и богат човек, искаше да види Исуса, кой е Той, ала не можеше от народа, защото беше малък на ръст; и като се затече напред, качи се на една смоковница, за да Го види, защото щеше да мине оттам.

Исус, като дойде на това място, погледна нагоре, видя го и му каза: „Закхее, слез по-скоро, защото днес трябва да бъда у дома ти.“ И Той бързо слезе и Го прие с радост. И всички, като видяха това, зароптаха и казваха: „Отби се при грешен човек.“

А Закхей застана и рече на Господа: „Ето, половината от имота си. Господи, давам на сиромаси и, ако от някого нещо съм взел несправедливо, ще отплатя четворно.“

Тогава Исус рече на него: „Днес стана спасение на тоя дом, защото и този е син на Авраам, понеже Син човечески дойде да подари и да спаси погиналото.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.