XXXI обикновена седмица литургия

XXXI СЕДМИЦА ПРЕЗ ГОДИНА

 

Входен Антифон                                  Пс. 37, 22-23

Не ме оставяй, Господи, Боже мой, не се отдалечавай от мене. Побързай ми на помощ, Господи, Спасителю мой.

В неделя казва се Слава

 

Колекта

Всемогъщи и милостиви Боже от чийто дар зависи Твоите верни да Ти служат достойно и похвално; стори, молим Ти се, безпрепятствено да се стремим към Твоите обещания. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе жи­вее и царува в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете.


А Боже, създател и Отец на всички, дай ни светлината на твоя Дух, та никой от нас да не дръзва да си присвоява твоята слава, но признавайки във всеки човек достойнството на твоите чеда, не само на дчми, но с дела, се проявим като ученици на единствения Учител, който стана човек от любов, Исуса Христа, нашия Господ. Той е Бог и живее и царува с тебе в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете.

В Боже, ти си единственият Господ и няма друг Бог освен тебе; дай ни благодатта да те следваме, та сърцата, чувствата и разумът се отворят за самото слово, което спасява, Евангелието на твоя Син, наш вечен Първосвещеник. Той е Бог…

С Боже, който в твоя Син дойде да търсиш и спасяваш загубеното, направи ни достойни за твоето призоваване: завърши всяко наше желание за добро, за да съумеем да те приемем с радост в нашия дом, за да споделяме благата на земята и на небето. Чрез нашия Господ Исус Христос…


Над даровете

Господи, Боже наш, нека тази Жертва бъде чисто приношение на Тебе, а за нас да изпроси Твоето милосърдие. Чрез Христа нашия Господ.

 

Причастен Антифон                                Пс. 15, 11

Ти, Господи, ще ми посочиш пътя на живота, пълна радост е пред Твоето лице.

или                                                                 Ив 6,57

„Както ме изпрати живият Отец, и аз живея чрез Отца, тьй ще живее чрез мене оня, който яде мене“, казва Господ.


А Мт 23,9.10

„Един е само вашият Отец, един е вашият Наставник – Христос“.

В Мк 12,29 – 30

„Един е Господ, Бог наш: ще го обичаш с всичкото си сърце.“

С Лк 19,5 „

Захее, слез: защото днес трябва да бъда в твоя дом“.


Следпричастна

Молим Ти се, Боже, Твоето мощно действие да се увеличи в нас, та подкрепени с небесните Тайнства, да се подготвим чрез Твоята благодат да приемем обещаните блага. Чрез Хрис­та нашия Господ.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.