XXX седмица обикн. време – четвъртък – год. I – 30о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXX седмица – четвъртък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни                  8,31в-39

Братя:

Ако Бог е за нас, кой ще е против нас? Оня, който и собствения Си Син не пощади, а Го отдаде за всички ни, как няма да ни подари с Него и всичко? Кой ще обвини избраниците Божии? Бог е, който ги оправдава. Кой е, който ще осъжа? Христос Исус, който умря, но още и възкръсна, който е и отдясно на Бога, който и ходатайствува за нас. Кой ще ни отлъчи от любовта Божия: скръб ли, притеснение ли, или гонение, глад ли, или голотия, опасност ли, или меч? Както е писано:

„Заради Тебе вее ден ни умъртвяват; смятат ни като овци за клане.“ Но във всичко това удържаме преголяма победа чрез Онзи, който ни възлюби.

Защото аз съм уверен, че ни смърт, нито живот, ни Ангели, ни Власти, нито Сили, ни настояще, нито бъдеще, ни височина, ни дълбочина, нито друга някоя твар ще може да ни отлъчи от любовта Божия в Христа Исуса, нашия Господ.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 108,21-22.26-27.30-31 (О: 26д)

 

О Спаси ме, Господи, по Твоята милост.

 

А мене. Господи, Господи, защити заради Твоето име, защото е блага милостта Ти; спаси ме, защото аз съм беден и сиромах, и сърцето е наранено в мене. О

 

Помогни ми. Господи, Боже мой, спаси ме по твоята милост. Да познаят, че това е Твоята ръка и че Ти, Господи, си сторил това. О

 

И аз с уста високо ще славя Господа, и сред множеството ще Го прославям,защото Той стои отдясно на бедния, за да го спаси от онези, които съдят душата му. О

 

О Алилуя. Благословен царят, който идва в името Господне, мир на земята и слава във висините. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              13,31-35

В същия ден дойдоха някой фарисеи и Му казаха: „Излез и замини оттук, защото Ирод иска да Те убие.“

И рече им: „Идете и кажете на тая лисица: „Ето, изгонвам бесове, и изцерявам днес и утре; и на третия ден ще свърша.“

Но Аз трябва да вървя днес, утре и други ден, защото не бива пророк да загине вън от Йерусалим.

Иерусалиме, Иерусалиме, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените при Тебе: колко пъти съм искал да събера чедата ти, както кокошка събира пилците си под крилете, и не рачихте!

Ето, оставя се вам домът ви пуст. И казвам ви, че няма да Ме видите, докле не дойде време да кажете: „Благословен идещият в име Господне.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.