XXX седмица обикн. време – събота – год. I – 30о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXX седмица – събота

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни                  11,1-2а. 11-12.25-29

Братя:

Нима Бог отхвърли Своя народ? Съвсем не. Защото и аз съм Израилтянин, от семе Авраамово, от коляно Вениаминово. Бог не отхвърли Своя народ, който бе предузнат. Или не знаете, какво казва Писанието за Илия, как той се оплаква Богу от Израиля?

Прочее, казвам: Нима се препънаха, за да паднат безвъзвратно? Съвсем не. Но чрез тяхното падане дойде спасението на езичниците, за да се възбуди в тях ревност. Ако пък падането им е богатство за света, и лишението им е богатство за езичниците, то колко повече ще бъде обръщането на всички тях.

Не искам, братя, да не знаете тая тайна, за да не възмечтаете много за себе си, че ожесточението у Израиля стана частично, докле да влезе цялото множество езичници, и по такъв начин целият Израил ще се спаси, както е писано: „Ще дойде от Сион Избавителят и ще отстрани нечестието от Яков“; и „Това е за тях завет от Мене, когато отнема греховете им.“

Що се отнася до Благовестието, те са врагове поради вас; но в избора те са обични Богу поради Отците. Защото Божиите дарове и призванието са отменени.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 93,12-13а.14-15.17-18 (О: 14а)

 

О Господ няма да отхвърли Своя народ.

 

Блажен онзи човек, когото вразумяваш Ти, Господи, и поучаваш на Твоя закон, за да му дадеш покой в усилни дни. О

 

Защото Господ няма да отхвърли Своя народ, и няма да остави Своето наследство. Защото съдът ще се възвърне към правдата, и подире Му ще тръгна всички прави по сърце. О

 

Да не беше ми Господ помощник, душата ми скоро щеше да се засели в страната на мълчанието. Когато казвах: „Ногата ми се колебае“, Твоята милост, Господи, ме подкрепяше. О

 

О Алилуя. Вземете моето иго върху себе си, казва Господ; и се поучете от Мене, защото съм кротък и смирен по сърце. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              14,1.7-11

В онова време:

Един съботен ден Исус отиде да обядва в къщата на един от фарисейските началници; ония, които бяха там, го наблюдаваха. А като забелязваше как поканените избираха първите места, каза им притча:

„Кога те покани някой на сватба, не сядай на предно място, да не би някой от поканените от него да бъде по-почетен от тебе, и да не би тоя, който е поканил тебе и него, дойде и ти каже: „Отстъпи на този място“; и тогава ще отидеш засрамен да заемеш последното място. Но, кога бъдеш поканен, иди и седни на последното място, та тоя, който те е поканил, като дойде, да ти каже: „Друже, премести се по-горе.“ Тогава ще ти бъде чест пред насядалите с тебе.

Защото всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен; а който се смирява, ще бъде въздигнат.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.